Archive

2015/12/15

Raport ESPI 26/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2016 roku.

Zarząd spółki Synektik S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 13.01.2016 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.01.2016 roku.