Archive

2011/07/28

Raport EBI 6/2011 (NewConnect)

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

6/2011

data dodania

2011-07-28 12:50:46

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Synektik S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Raporty przekazywane będą w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:

Za II kwartał 2011 r. - w dniu 16 sierpnia 2011 r.

Za III kwartał 2011 r. - w dniu 14 listopada 2011 r.


Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu
  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu