Archive

2013/12/08

Raport EBI 47/2013 (NewConnect)

Oferta prywatna akcji serii E Synektik S.A.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

47/2013

data dodania

2013-12-08 18:40:30

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Oferta prywatna akcji serii E Synektik S.A.

Zarząd Synektik S.A. przekazuje raport z oferty prywatnej akcji serii E Synektik S.A.


Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu