Archive

2013/10/10

Raport EBI 35/2013 (NewConnect)

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

35/2013

data dodania

2013-10-10 12:39:30

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne


Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10.10.2013 do siedziby spółki wpłynęła umowa zawarta w dniu 08.10.2013 r. z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, ul. Szaserów 128 na dostawę angiografu wraz z wyposażeniem.
Całkowita wartość umowy wynosi 3.513.640,00 złotych ( słownie: trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych ) netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 56 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik S.A. za istotną, gdyż wartość zawartej umowy przekracza 20% zysku netto Spółki, a przychody uzyskane z realizacji zlecenia wpłyną na wynik finansowy w roku 2013.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu