Archive

2014/05/29

Raport EBI 25/2014 (NewConnect)

Nowa RaportyOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

25/2014

data dodania

2014-05-29 10:40:19

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014 roku.

Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26.06.2014 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. 
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26.06.2014 roku.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
6. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
7. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej 
9. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna 
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013

Podstawa prawna:
Paragraf 4 ust. 2 pkt.1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarzadu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu