Archive

2011/11/14

Raport EBI 19/2011 (NewConnect)

Raport kwartalny za IIIkw 2011

Raport EBI

typ raportu

Raport Quarterly

numer

19/2011

data dodania

2011-11-14 10:01:17

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Raport kwartalny za IIIkw 2011

Zarząd Synektik S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za III kwartał 2011.Podstawa prawna:

§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu
  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu