Archive

2014/10/17

Raport EBI 1/2014

Przystąpienie do systemu EBI w typie "CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany"

Zarząd Synektik S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17.10.2014 roku Spółka otrzymała informację o uzyskaniu dostępu do Systemu Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) w typie \"CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany\" - dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym, Spółka rozpoczęła z tym dniem korzystanie z Systemu EBI w nowym typie.