Archive

2011/07/21

Raport EBI 1/2011 (NewConnect)

Uzyskanie dostępu do systemu EBI.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

1/2011

data dodania

2011-07-21 11:16:48

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Spółki Synektik S.A. informuje, że w dniu 20.07.2011 roku uzyskał dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących i okresowych EBI, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym od dnia 20.07.2011 roku Synektik S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu