Current reports

Archive

 • 2017/12/29

  Raport ESPI 38/2017

  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 2017/12/28

  Raport ESPI 37/2017

  Informacja o nabyciu udziałów w akcjach Spółki

 • 2017/12/21

  Raport ESPI 36/2017

  Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych.

 • 2017/12/07

  Raport ESPI 35/2017

  Zmiana w udziałach firmy poniżej 15%

 • 2017/12/06

  Raport ESPI 34/2017

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2017/12/05

  Raport ESPI 33/2017

  Powołanie członków Zarządu

 • 2017/11/24

  Raport ESPI 32/2017

  Podpisanie znaczącej umowy w obszarze urządzeń do terapii

 • 2017/11/20

  Raport ESPI 31/2017

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2017/11/15

  Raport ESPI 30/2017

  Zawarcie umowy na realizację prac badawczych w ramach projektu Platforma Evolution

 • 2017/10/31

  Raport ESPI 29/2017

  Włączenie pierwszego pacjenta do badania II fazy badań klinicznych kardioznacznika

 • 2017/10/20

  Raport ESPI 28/2017

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 października 2017 roku.

 • 2017/10/17

  Raport ESPI 27/2017

  Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik SA w dniu 16.10.2017

 • 2017/10/17

  Raport ESPI 26/2017

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 2017/10/11

  Raport ESPI 25/2017

  Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 2017/10/09

  Raport ESPI 24/2017

  Przyznanie Spółce istotnego dofinansowania na realizację prac badawczych w ramach projektu Platforma Evolution

 • 2017/09/26

  Raport ESPI 23/2017

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2017/09/21

  Raport ESPI 22/2017

  REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 2017/09/20

  Raport ESPI 21/2017

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16.10.2017 roku.

 • 2017/09/15

  Raport ESPI 20/2017

  Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 2017/07/27

  Raport ESPI 19/2017

  Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej dotycząca II fazy badań klinicznych kardioznacznika.

 • 2017/07/03

  Raport ESPI 18/2017

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 roku.

 • 2017/06/29

  Raport ESPI 17/2017

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 28.06.2017

 • 2017/06/29

  Raport ESPI 16/2017

  Wybór Członków Rady Nadzorczej Synektik S.A. nowej kadencji

 • 2017/06/28

  Raport ESPI 15/2017

  Powołanie Prezesa Zarządu

 • 2017/06/26

  Raport ESPI 14/2017

  Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 2017/06/26

  Raport ESPI 13 2017

  Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 2017/06/26

  Raport ESPI 12/2017

  Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej / KOREKTA

 • 2017/06/26

  Raport ESPI 11/2017

  Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

 • 2017/06/23

  Raport ESPI 10/2017

  Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 2017/06/21

  Raport ESPI 9/2017

  Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

 • 2017/06/20

  Raport ESPI 8/2017

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 2017/05/26

  Raport ESPI 7/2017

  Korekta numeru raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 26.05.2017

 • 2017/05/26

  Raport ESPI nr 5/2017

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.06.2017 roku.

 • 2017/04/19

  Raport ESPI 5/2017

  Informacja o transakcji zbycia znaczącego pakietu akcji

 • 2017/04/07

  Raport ESPI 4/2017

  Informacja o transakcji zbycia znaczącego pakietu akcji

 • 2017/01/31

  Raport ESPI 3/2017

  Strategia rozwoju Grupy Synektik 2017-2021

 • 2017/01/24

  Raport ESPI 2/2017

  Prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży za czwarty kwartał 2016

 • 2017/01/17

  Raport ESPI 1/2017

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 2016/12/20

  Raport ESPI 27/2016

  Zawarcie umowy na przeprowadzenie II fazy badań klinicznych kardioznacznika

 • 2016/11/14

  Raport ESPI 26/2016

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09 listopada 2016 roku.

 • 2016/11/10

  Raport ESPI 25/2016

  Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik SA w dniu 09.11.2016

 • 2016/11/03

  Raport ESPI 24/2016

  Informacja o zakończeniu I fazy badań klinicznych

 • 2016/10/14

  Raport ESPI 23/2016

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09.11.2016 roku

 • 2016/10/10

  Raport ESPI 22/2016

  Prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży za trzeci kwartał 2016 r.

 • 2016/10/07

  Raport ESPI 21/2016

  Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej

 • 2016/09/30

  Raport ESPI 20/2016

  Informacja o stanie realizacji I fazy badań klinicznych

 • 2016/09/19

  Raport ESPI 19/2016

  Informacja o transakcjach nabycia znaczących pakietów akcji

 • 2016/08/09

  Raport ESPI 18/2016

  Prognozowany poziom zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik S.A. na 30.06.2016 oraz informacja o wpływie zdarzeń o charakterze niegotówkowym na wyniki finansowe okresu

 • 2016/07/29

  Raport ESPI 17/2016

  Prognozowany poziom zysku EBITDA Synektik S.A. na 30.06.2016 oraz informacja o wpływie zdarzeń o charakterze niegotówkowym na wyniki finansowe okresu.

 • 2016/07/28

  Raport ESPI 16/2016

  Informacja o stanie realizacji I fazy badań klinicznych kardioznacznika

 • 2016/06/23

  Raport ESPI 15/2016

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 2016/06/07

  Raport ESPI 14/2016

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 czerwca 2016 roku.

 • 2016/06/07

  Raport ESPI 13/2016

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 06.06.2016

 • 2016/05/12

  Raport ESPI 12/2016

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu akcji

 • 2016/05/10

  Raport ESPI 11/2016

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.06.2016 roku.

 • 2016/05/06

  Raport ESPI 10/2016

  Podpisanie umowy o współpracy z firmą Carl Zeiss.

 • 2016/04/07

  Raport ESPI 9/2016

  Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 2016/03/22

  Raport ESPI 8/2016

  Podpisanie znaczącej umowy dot. dofinansowania projektu w ramach programu MPŚ Instrument Horyzont 2020.

 • 2016/02/25

  Report ESPI 7/2016

  Information about a transaction in securities of Synektik SA [PL]

 • 2016/02/25

  Report ESPI 6/2016

  Information about transactions in securities of Synektik SA [PL]

 • 2016/01/27

  Report ESPI 5/2016

  Estimated results after the Q4 2015 [PL]

 • 2016/01/21

  Report ESPI 4/2016

  List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the EGMS on January 13, 2016 [PL]

 • 2016/01/14

  Report ESPI 3/2016

  Resolutions adopted at the EGMS of the company Synektik SA on 01.13.2016 [PL]

 • 2016/01/13

  Report ESPI 2/2016

  Dates of periodical reports in 2016 [PL]

 • 2016/01/12

  Report ESPI 1/2016

  Change submission, submitted by an authorized shareholder, in the draft of resolution in EGMS of Synektik SA [PL]

 • 2016/01/07

  Report EBI 1/2016

  The report on the scope of the Code of Best Practice [PL]

 • 2015/12/15

  Raport ESPI 26/2015

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2016 roku.

 • 2015/12/08

  Raport ESPI 25/2015

  Podpisanie znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne.

 • 2015/11/23

  Raport ESPI 24/2015

  Pozytywna weryfikacja projektu Spółki w ramach programu SME Instrument Horyzont 2020.

 • 2015/10/27

  Raport ESPI 23/2015

  Podpisanie znaczącej umowy dot. dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

 • 2015/10/14

  Raport ESPI 22/2015

  Podpisanie znaczącej umowy na dostawę sprzętu medycznego.

 • 2015/10/09

  Raport ESPI 21/2015

  Zawarcie aneksu do Umowy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

 • 2015/10/02

  Raport ESPI 20/2015

  Informacja o zmianie udziału poniżej 10%.

 • 2015/08/20

  Raport ESPI 19/2015

  Zawarcie aneksu do Umowy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

 • 2015/08/04

  Raport ESPI 18/2015

  Pozytywna weryfikacja projektu Spółki w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • 2015/07/10

  Raport ESPI 17/2015

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne.

 • 2015/06/22

  Raport ESPI 16/2015

  Informacja o zmianie udziału poniżej 5%.

 • 2015/06/16

  Raport ESPI 15/2015

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta.

 • 2015/06/15

  Raport ESPI 14/2015

  Informacja o zawarciu umowy na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych.

 • 2015/06/10

  Raport ESPI 12/2015

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 09.06.2015

 • 2015/06/10

  Raport ESPI 13/2015

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz

 • 2015/06/03

  Raport ESPI 11/2015

  Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamów

 • 2015/05/22

  Raport ESPI 9/2015

  Informacja o transakcji na papierach wartościowych Synektik S.A.

 • 2015/05/22

  Raport ESPI 10/2015

  Informacja o transakcji na papierach wartościowych Synektik S.A.

 • 2015/05/12

  Raport ESPI 8/2015

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09.06.2015 roku.

 • 2015/05/05

  Raport ESPI 7/2015

  Istotne zdarzenie: Rejestracja zakładu w Warszawie w zakresie uruchomienia produkcji radiofarmaceuty

 • 2015/04/23

  Raport ESPI 6/2015

  Podpisanie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej otrzymania dotacji w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/

 • 2015/03/20

  Raport ESPI 5/2015

  Podpisanie umowy dotyczącej otrzymania dotacji w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014

 • 2015/02/27

  Raport ESPI 4/2015

  Pozytywna weryfikacja projektu Spółki w ramach konkursu RPOWM/1.5.1.2014

 • 2015/02/19

  Raport ESPI 3/2015

  Informacja o zmianie łącznego udziału poniżej 5%.

 • 2015/02/09

  Raport ESPI 2/2015

  Informacja o zmianie udziału poniżej 5%.

 • 2015/01/19

  Raport ESPI 1/2015

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 2014/12/18

  Raport ESPI 8/2014

  Powołanie nowego członka Zarządu Spółki.

 • 2014/12/08

  Raport ESPI 7/2014

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu akcji.

 • 2014/12/01

  Raport ESPI 6/2014

  Istotne zdarzenie: Rejestracja zakładu w zakresie uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku w Warszaw

 • 2014/10/27

  Raport ESPI 5/2014

  Nabycie akcji Spółki powyżej progu 5%.

 • 2014/10/27

  Raport EBI 2/2014

  Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych n

 • 2014/10/20

  Raport ESPI 4/2014

  Nabycie znaczących aktywów.

 • 2014/10/17

  Raport EBI 1/2014

  Przystąpienie do systemu EBI w typie "CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany"

 • 2014/10/15

  3

  Termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014

 • 2014/10/14

  2

  Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Synektik S.A. do obrotu na Głównym Rynku GPW.

 • 2014/10/14

  Raport ESPI 1/2011 (NewConnect)

  Uzyskanie dostępu do systemu ESPI.

 • 2014/10/13

  Raport EBI 40/2014 (NewConnect)

  Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Synektik S.A. do obrotu na Głównym Rynku GPW.

 • 2014/10/13

  Raport EBI 39/2014 (NewConnect)

  Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Synektik S.A. oraz unie

 • 2014/10/08

  Raport ESPI 21/2014 (New Connect)

  Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2014/10/06

  Raport EBI 38/2014 (NewConnect)

  Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.

 • 2014/10/06

  Raport EBI 37/2014 (NewConnect)

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 2014/10/03

  Raport EBI 36/2014 (NewConnect)

  Zawarcie istotnej umowy

 • 2014/10/02

  Raport EBI 35/2014 (NewConnect)

  Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki.

 • 2014/09/26

  Raport ESPI 20/2014 (New Connect)

  Informacja o transakcji zbycia znaczącego pakietu akcji.

 • 2014/08/14

  Raport EBI 34/2011 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za II kw 2014

 • 2014/07/30

  Raport ESPI 19/2014 (New Connect)

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu akcji.

 • 2014/06/30

  Raport ESPI 18/2014 (New Connect)

  Korekta raportu ESPI nr 18/2014: " Wykaz zkcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby g

 • 2014/06/30

  Raport ESPI 18/2014 (New Connect)

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz

 • 2014/06/27

  Raport EBI 33/2014 (NewConnect)

  Powołanie na nową kadencję członków Zarządu Spółki.

 • 2014/06/27

  Raport EBI 32/2014 (NewConnect)

  Powołanie członków Rady Nadzorczej.

 • 2014/06/27

  Raport EBI 31/2014 (NewConnect)

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik S.A. w dniu 26.06.2014

 • 2014/06/25

  Raport EBI 30/2014 (NewConnect)

  Informacja o złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego.

 • 2014/06/18

  Raport EBI 29/2014 (NewConnect)

  Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

 • 2014/06/17

  Raport EBI 28/2014 (NewConnect)

  Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

 • 2014/06/10

  Raport EBI 27/2014 (NewConnect)

  Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

 • 2014/06/04

  Raport EBI 26/2014 (NewConnect)

  Rozliczenie płatności końcowej dotyczącej Centrum Badawczo – Rozwojowego wynikającej z umowy o dofin

 • 2014/05/29

  Raport ESPI 17/2014 (New Connect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014 roku.

 • 2014/05/29

  Raport EBI 25/2014 (NewConnect)

  Nowa RaportyOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014

 • 2014/05/20

  Raport ESPI 16/2014 (New Connect)

  Tytuł : "Korekta raportu ESPI nr 16/2014: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej l

 • 2014/05/20

  Raport EBI 24/2014 (NewConnect)

  Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik S.A. w dniu 19.05.2014

 • 2014/05/20

  Raport ESPI 16/2014 (NewConnect)

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgrom

 • 2014/05/15

  Raport ESPI 15/2014 (NewConnect)

  Złożenie przez akcjonariusza projektów do uchwały na NWZA Synektik S.A.

 • 2014/05/15

  Raport EBI 23/2014 (NewConnect)

  Złożenie przez akcjonariusza projektów do uchwały na NWZA Synektik S.A.

 • 2014/05/14

  Raport EBI 22/2014 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kw 2014

 • 2014/05/06

  Raport EBI 21/2014 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2014/04/29

  Raport EBI 20/2014 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2013

 • 2014/04/23

  Raport ESPI 14/2014 (NewConnect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.05.2014 roku.

 • 2014/04/23

  Raport EBI 19/2014 (NewConnect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.05.2014 roku.

 • 2014/04/22

  Raport ESPI 13/2014 (NewConnect)

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgrom

 • 2014/04/22

  Raport EBI 18/2014 (NewConnect)

  Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik S.A. w dniu 18.04.2014

 • 2014/04/16

  Raport EBI 17/2014 (NewConnect)

  Istotne zdarzenie: otrzymanie zezwolenia na wytwarzania w zakładzie produkcyjnym w Warszawie.

 • 2014/04/15

  Raport ESPI 12/2014 (NewConnect)

  Korekta raportu ESPI nr 11/2014

 • 2014/04/15

  Raport EBI 16/2014 (NewConnect)

  Korekta raportu EBI nr 15/2014

 • 2014/04/14

  Raport ESPI 11/2014 (NewConnect)

  Złożenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZA Synektik S.A.

 • 2014/04/14

  15

  Złożenie przez akcjonariusza projektów uchwał na NWZA Synektik S.A.

 • 2014/04/10

  Raport EBI 14/2014 (NewConnect)

  Korekta raportu EBI nr 12/2014

 • 2014/04/09

  Raport EBI 13/2014 (NewConnect)

  Jednostkowy raport roczny Synektik S.A. za rok obrotowy 2013

 • 2014/03/24

  Raport ESPI 10/2014 (NewConnect)

  Informacja o przekroczeniu powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 2014/03/24

  Raport ESPI 9/2014 (NewConnect)

  Informacja o przekroczeniu poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 2014/03/19

  Raport ESPI 8/2014 (NewConnect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.04.2014 roku.

 • 2014/03/19

  Raport EBI 12/2014 (NewConnect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.04.2014 roku.

 • 2014/02/14

  Raport ESPI 7/2014 (NewConnect)

  Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 2014/02/12

  Raport EBI 11/2014 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2013

 • 2014/01/31

  Raport EBI 10/2014 (NewConnect)

  Informacja o rozpoczęciu prac nad prospektem emisyjnym.

 • 2014/01/27

  Raport EBI 9/2014 (NewConnect)

  Korekta raportu EBI nr 8/2014

 • 2014/01/27

  Raport EBI 8/2014 (NewConnect)

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

 • 2014/01/23

  Raport EBI 7/2014 (NewConnect)

  Zarejestrowanie przez Sąd połączenia spółek IASON Sp. z o.o. i Międzynarodowe Centra Medyczne Inwest

 • 2014/01/21

  Raport EBI 6/2014 (NewConnect)

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E oraz zakończenie notowania praw do akcji serii E

 • 2014/01/16

  Raport EBI 5/2014 (NewConnect)

  Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii E i złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia no

 • 2014/01/10

  Raport ESPI 6/2014 (NewConnect)

  Informacja o zmianie udziału powyżej 5%.

 • 2014/01/10

  Raport ESPI 5/2014 (NewConnect)

  Informacja o zmianie udziału poniżej 10%.

 • 2014/01/10

  Raport ESPI 1/2014 (NewConnect)

  Korekta raportu 1/2014: Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu.

 • 2014/01/09

  Raport ESPI 4/2014 (NewConnect)

  Informacja o zmianie udziału poniżej 10%.

 • 2014/01/09

  Raport ESPI 2/2014 (NewConnect)

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu.

 • 2014/01/09

  Raport ESPI 3/2014 (NewConnect)

  Informacja o zmianie udziału poniżej 5%.

 • 2014/01/08

  Raport ESPI 1/2014 (NewConnect)

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu.

 • 2014/01/08

  Raport EBI 4/2014 (NewConnect)

  Złożenie dokumentów do KDPW.

 • 2014/01/03

  Raport EBI 3/2014 (NewConnect)

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

 • 2014/01/02

  Raport EBI 1/2014 (NewConnect)

  Rozwiązanie oraz zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.

 • 2014/01/02

  Raport EBI 2/2014 (NewConnect)

  Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania praw do akcji z

 • 2013/12/24

  Raport EBI 51/2013 (NewConnect)

  Wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Newconnect.

 • 2013/12/24

  Raport ESPI 19/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu.

 • 2013/12/20

  Raport ESPI 18/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu.

 • 2013/12/20

  Raport ESPI 17/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu akcji.

 • 2013/12/19

  Raport ESPI 16/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2013/12/19

  Raport ESPI 13/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcji na papierach wartościowych.

 • 2013/12/19

  Raport ESPI 14/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcji na papierach wartościowych.

 • 2013/12/19

  Raport ESPI 15/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcji nabycia znaczącego pakietu.

 • 2013/12/17

  Raport ESPI 12/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu akcji.

 • 2013/12/17

  Raport EBI 50/2013 (NewConnect)

  Uchwała KDPW o rejestracji praw do akcji serii E.

 • 2013/12/17

  Raport EBI 49/2013 (NewConnect)

  Wniosek o wprowadzenie akcji serii E Synektik S.A. do ASO.

 • 2013/12/16

  Raport ESPI 11/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu akcji.

 • 2013/12/16

  Raport ESPI 10/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu akcji.

 • 2013/12/12

  Raport ESPI 5/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu.

 • 2013/12/12

  Raport ESPI 7/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2013/12/12

  Raport ESPI 9/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu.

 • 2013/12/12

  Raport ESPI 8/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach nabycia i zbycia znaczącego pakietu.

 • 2013/12/12

  Raport ESPI 6/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2013/12/11

  Raport EBI 48/2013 (NewConnect)

  Złożenie dokumentów do KDPW.

 • 2013/12/08

  Raport EBI 47/2013 (NewConnect)

  Oferta prywatna akcji serii E Synektik S.A.

 • 2013/12/06

  Raport ESPI 3/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2013/12/06

  Raport ESPI 4/2013 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2013/11/29

  Raport EBI 46/2013 (NewConnect)

  Plan połączenia spółek Iason Sp. z o.o. i Międzynarodowe Centra Medyczne Inwestycje Sp. z o.o.

 • 2013/11/27

  Raport EBI 45/2013 (NewConnect)

  Podwyższenie kapitału zakładowego i planowana emisja.

 • 2013/11/27

  Raport EBI 44/2013 (NewConnect)

  Zgoda Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego.

 • 2013/11/20

  Raport EBI 43/2013 (NewConnect)

  Istotne zdarzenie: uzyskanie zezwolenia na użytkowanie obiektu wytwarzania radiofarmaceutyków.

 • 2013/11/20

  Raport EBI 42/2013 (NewConnect)

  Podpisanie przez Spółkę aneksu do znaczącej umowy.

 • 2013/11/19

  Raport EBI 41/2013 (NewConnect)

  Zawarcie znaczącej umowy na prowadzenie wspólnych badań i zakup licencji.

 • 2013/11/13

  Raport EBI 40/2013 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne.

 • 2013/11/08

  Raport EBI 39/2013 (NewConnect)

  Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013r. nr 38/2013 z dn. 08.11.2013r.

 • 2013/11/08

  Raport EBI 38/2013 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2013

 • 2013/11/06

  Raport EBI 37/2013 (NewConnect)

  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego.

 • 2013/11/03

  Raport EBI 36/2013 (NewConnect)

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta.

 • 2013/10/10

  Raport EBI 35/2013 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2013/10/10

  Raport EBI 34/2013 (NewConnect)

  Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia

 • 2013/10/08

  Raport EBI 33/2013 (NewConnect)

  Podpisanie przez Spółkę aneksu do umowy o dofinansowanie na Centrum Badawczo - Rozwojowe.

 • 2013/10/04

  Raport EBI 32/2013 (NewConnect)

  Złożenie wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego

 • 2013/10/03

  Raport EBI 31/2013 (NewConnect)

  Wprowadzenie akcji serii BBB do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

 • 2013/09/20

  Raport EBI 30/2013 (NewConnect)

  Podpisanie znaczących umów w postępowaniu o zamówienia publiczne.

 • 2013/09/18

  Raport EBI 29/2013 (NewConnect)

  Korekta raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 • 2013/09/18

  Raport EBI 28/2013 (NewConnect)

  Wniosek o wprowadzenie akcji serii BBB Synektik S.A. do ASO.

 • 2013/09/17

  Raport EBI 27/2013 (NewConnect)

  Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii BBB.

 • 2013/09/16

  Raport EBI 26/2013 (NewConnect)

  Podpisanie przez spółkę zależną znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne.

 • 2013/09/11

  Raport EBI 25/2013 (NewConnect)

  Zawarcie istotnej umowy i aneksu do istotnej umowy.

 • 2013/09/10

  Raport EBI 24/2013 (NewConnect)

  Podpisanie znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne.

 • 2013/09/09

  Raport EBI 23/2013 (NewConnect)

  Złożenie dokumentów do KDPW.

 • 2013/08/30

  Raport EBI 22/2013 (NewConnect)

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

 • 2013/08/14

  Raport EBI 21/2013 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2013

 • 2013/08/07

  Raport EBI 20/2013 (NewConnect)

  Istotne zdarzenie: Rejestracja zakładu w zakresie uruchomienia produkcji drugiego radiofarmaceutyku

 • 2013/07/31

  Raport EBI 19/2013 (NewConnect)

  Podpisanie znaczących umów w postępowaniu o zamówienia publiczne.

 • 2013/07/26

  Raport EBI 18/2013 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2013/07/25

  Raport EBI 17/2013 (NewConnect)

  Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego.

 • 2013/07/02

  Raport EBI 16/2013 (NewConnect)

  Zakończenie subskrypcji akcji serii BBB.

 • 2013/06/25

  Raport EBI 15/2013 (NewConnect)

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 21.06.2013

 • 2013/06/24

  Raport ESPI 2/2013 (NewConnect)

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz

 • 2013/05/21

  Raport ESPI 1/2013 (NewConnect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2013

 • 2013/05/21

  Raport EBI 14/2013 (NewConnect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2013 roku.

 • 2013/05/13

  Raport EBI 13/2013 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za Ikw 2013

 • 2013/05/10

  Raport EBI 12/2013 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2012.

 • 2013/05/09

  Raport EBI 11/2013 (NewConnect)

  Przydzielenie i emisja Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego.

 • 2013/05/07

  Raport EBI 9/2013 (NewConnect)

  Zawarcie aneksu do Umowy o limit wierzytelności.

 • 2013/05/07

  Raport EBI 10/2013 (NewConnect)

  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu kwartalnego.

 • 2013/04/09

  Raport EBI 8/2013 (NewConnect)

  Jednostkowy raport roczny Synektik S.A. za rok obrotowy 2012

 • 2013/03/15

  Raport EBI 7/2013 (NewConnect)

  Podpisanie przez spółkę zależną znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2013/02/27

  Raport EBI 6/2013 (NewConnect)

  Wybór oferty spółki zależnej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2013/02/14

  Raport EBI 4/2013 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za IVkw 2012

 • 2013/02/14

  Raport EBI 5/2013 (NewConnect)

  Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A.

 • 2013/02/12

  Raport EBI 3/2013 (NewConnect)

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 2013/01/08

  Raport EBI 2/2013 (NewConnect)

  Informacja o ujawnienieu stanu posiadania przez akcjonarjusza Spółki TFI PZU SA.

 • 2013/01/07

  Raport EBI 1/2013 (NewConnect)

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

 • 2012/12/19

  Raport EBI 40/2012 (NewConnect)

  Istotne zdarzenie: otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego IASOflu

 • 2012/12/18

  Raport EBI 39/2012 (NewConnect)

  Istotne zdarzenie: uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • 2012/12/06

  Raport EBI 38/2012 (NewConnect)

  Podpisanie przez Spółkę umowy o dofinansowanie na Centrum Badawczo- Rozwojowe.

 • 2012/11/21

  Raport EBI 37/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie prywatne.

 • 2012/11/14

  Raport EBI 36/2012 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za IIIkw 2012

 • 2012/11/13

  Raport EBI 35/2012 (NewConnect)

  Korekta prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A.

 • 2012/10/25

  Raport EBI 34/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne.

 • 2012/10/22

  Raport EBI 32/2012 (NewConnect)

  Zawarcie Umowy Dystrybucji radiofarmaceutyków.

 • 2012/10/22

  Raport EBI 33/2012 (NewConnect)

  Uzyskanie zatwierdzenia wniosku o dotację na Centrum Badawczo Rozwojowe

 • 2012/10/19

  Raport EBI 31/2012 (NewConnect)

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta.

 • 2012/09/18

  Raport EBI 30/2012 (NewConnect)

  Podpisanie przez spółkę zależną znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/09/13

  Raport EBI 29/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy dotyczącej otrzymania dotacji na informatyzację.

 • 2012/08/14

  Raport EBI 28/2012 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za IIkw 2012

 • 2012/07/24

  Raport EBI 27/2012 (NewConnect)

  Istotne zdarzenie: Rejestracja zakładu w zakresie uruchomienia produkcji pierwszego radiofarmaceutyk

 • 2012/07/11

  Raport EBI 26/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/07/06

  Raport EBI 25/2012 (NewConnect)

  Wybór oferty spółki w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/07/05

  Raport EBI 24/2012 (NewConnect)

  Wybór oferty spółki zależnej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/06/26

  Raport EBI 23/2012 (NewConnect)

  Podpisanie przez spółkę zależną znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/06/25

  Raport EBI 22/2012 (NewConnect)

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik S.A. w dniu 22.06.2012

 • 2012/06/25

  Raport ESPI 3/2012 (NewConnect)

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz

 • 2012/06/19

  Raport EBI 21/2012 (NewConnect)

  Wybór oferty spółki w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/06/05

  Raport EBI 20/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne.

 • 2012/05/29

  Raport EBI 19/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie prywatne.

 • 2012/05/22

  Raport EBI 16/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/05/22

  Raport EBI 17/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/05/22

  Raport EBI 18/2012 (NewConnect)

  Korekta raportu EBI nr 17/2012

 • 2012/05/17

  Raport EBI 15/2012 (NewConnect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2012 roku.

 • 2012/05/17

  Raport ESPI 2/2012 (NewConnect)

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2012 roku.

 • 2012/05/15

  Raport EBI 14/2012 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za Ikw 2012

 • 2012/05/14

  Raport EBI 13/2012 (NewConnect)

  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego.

 • 2012/05/11

  Raport EBI 12/2012 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2011

 • 2012/05/09

  Raport EBI 11/2012 (NewConnect)

  Jednostkowy raport roczny Synektik S.A. za rok obrotowy 2011

 • 2012/05/07

  Raport EBI 7/2012 (NewConnect)

  Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego.

 • 2012/04/26

  Raport EBI 9/2012 (NewConnect)

  Wybory ofert spółki w postępowaniach o zamówienia publiczne.

 • 2012/04/10

  Raport EBI 8/2012 (NewConnect)

  Zatwierdzenie wniosku o otrzymanie dotacji na informatyzację.

 • 2012/03/26

  Raport ESPI 1/2012 (NewConnect)

  Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 • 2012/02/15

  Raport EBI 7/2012 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2012/02/06

  Raport EBI 6/2012 (NewConnect)

  Skonsolidowany raport kwartalny za IVkw 2011.

 • 2012/01/12

  Raport EBI 5/2012 (NewConnect)

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

 • 2012/01/11

  Raport EBI 4/2012 (NewConnect)

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D.

 • 2012/01/09

  Raport EBI 3/2012 (NewConnect)

  Wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

 • 2012/01/03

  Raport EBI 2/2012 (NewConnect)

  Wniosek o wprowadzenie akcji serii D Synektik S.A. do ASO.

 • 2012/01/03

  Raport EBI 1/2012 (NewConnect)

  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

 • 2011/12/27

  Raport EBI 27/2011 (NewConnect)

  Oferta prywatna akcji serii D Synektik S.A.

 • 2011/12/22

  Raport EBI 26/2011 (NewConnect)

  Podwyższenie kapitału zakładowego i planowana emisja.

 • 2011/12/21

  Raport EBI 25/2011 (NewConnect)

  Zgoda Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego.

 • 2011/12/20

  Raport EBI 24/2011 (NewConnect)

  Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A. na lata 2012-2013

 • 2011/12/19

  Raport EBI 23/2011 (NewConnect)

  Podpisanie umów współpracy i poddzierżawy z firmą Euromedic Diagnostic Polska Sp. z o.o. poprzez spó

 • 2011/12/14

  Raport EBI 22/2011 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienia publiczne.

 • 2011/11/21

  Raport EBI 21/2011 (NewConnect)

  Istotne zdarzenie: zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na wytwarzania radiofa

 • 2011/11/17

  Raport EBI 20/2011 (NewConnect)

  Podpisanie znaczących umów w postępowaniach o zamówienia publiczne.

 • 2011/11/14

  Raport EBI 19/2011 (NewConnect)

  Raport kwartalny za IIIkw 2011

 • 2011/11/09

  Raport EBI 18/2011 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2011/11/07

  Raport EBI 17/2011 (NewConnect)

  Wybór oferty spółki w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2011/09/27

  Raport ESPI 4/2011 (NewConnect)

  Informacja o o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2011/09/27

  Raport ESPI 3/2011 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2011/09/27

  Raport ESPI 5/2011 (NewConnect)

  Informacja o transakcjach na papierach wartościowych.

 • 2011/08/16

  Raport EBI 15/2011 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2011/08/16

  Raport EBI 16/2011 (NewConnect)

  Raport kwartalny za IIkw 2011

 • 2011/08/12

  Raport EBI 14/2011 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącej umowy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2011/08/08

  Raport EBI 13/2011 (NewConnect)

  Wybór oferty spółki w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • 2011/08/08

  Raport EBI 12/2011 (NewConnect)

  Ustanowienie zastawu rejestrowego.

 • 2011/08/08

  Raport EBI 11/2011 (NewConnect)

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania.

 • 2011/08/05

  Raport ESPI 2/2011 (NewConnect)

  Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 • 2011/08/04

  Raport ESPI 1/2011 (NewConnect)

  Uzyskanie dostępu do systemu ESPI.

 • 2011/08/04

  Raport EBI 9/2011 (NewConnect)

  Wprowadzenie akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

 • 2011/08/04

  Raport EBI 10/2011 (NewConnect)

  Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • 2011/08/03

  Raport EBI 8/2011 (NewConnect)

  Podpisanie znaczącego aneksu do umowy kredytowej.

 • 2011/08/01

  Raport EBI 7/2011 (NewConnect)

  Wniosek o wprowadzenie akcji serii C Synektik S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConn

 • 2011/07/28

  Raport EBI 6/2011 (NewConnect)

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

 • 2011/07/25

  Raport EBI 5/2011 (NewConnect)

  Wprowadzenie akcji serii A, B i BB do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

 • 2011/07/25

  Raport EBI 4/2011 (NewConnect)

  Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego.

 • 2011/07/21

  Raport EBI 1/2011 (NewConnect)

  Uzyskanie dostępu do systemu EBI.

 • 2011/07/21

  Raport EBI 2/2011 (NewConnect)

  Wniosek o wprowadzenie akcji Synektik S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

 • 2011/07/21

  Raport EBI 3/2011 (NewConnect)

  Zawarcie umowy z Animatorem Rynku.