2021

2021/02/08

Raport ESPI 5/2021

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Godz. publikacji: 08:51

Zarząd Synektik S.A. informuje, że w dniu 05.02.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, będąc organem uprawnionym na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i § 12 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki pod firmą CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako biegłego rewidenta do:

- dokonania przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Synektik S.A. i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Synektik S.A. sporządzanych za I półrocze roku finansowego 2020 (trwającego od 1 października 2020 do 30 września 2021 roku) oraz za I półrocze roku finansowego 2021 (trwającego od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku)

- oraz do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Synektik S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A. sporządzanych za rok finansowy 2020 (trwający od 1 października 2020 do 30 września 2021 roku) oraz za rok finansowy 2021 (trwający od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku).

Firma CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3767.

Downloads