2021

2021/01/15

Raport ESPI 4/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lutego 2021 roku.

Godz. publikacji: 11:41

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 lutego 2021 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie
przy Al. Witosa 31.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 lutego 2021 roku.