2021

2021/08/20

Raport ESPI 23/2021

Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Godzina publikacji: 13:03

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa (Szpital).

Postępowanie dotyczy dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu „Utworzenie centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii – INC) – Etap II”. Spółka złożyła ofertę na kwotę 15 594 500,00 zł netto (16 843 710,00 zł brutto) w części nr 1 przedmiotowego postępowania dot. operacyjnych systemów neurochirurgicznych.

Budżet Szpitala na część nr 1 postępowania wynosi 16 848 000,00 zł brutto. Z informacji powziętej przez Spółkę w zakresie części nr 1 została złożona jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 14,8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2020, trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Downloads