2021

2021/05/20

Raport ESPI 16/2021

Podpisanie aneksu do umowy z Intuitive na wyłączną dystrybucję systemów da Vinci

Godz. publikacji: 05:42

Zarząd Synektik SA („Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. Spółka podpisała aneks do umowy z dnia 5 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Spółką a Intuitive Surgical, Sàrl z siedzibą w Aubonne, Szwajcaria („Intuitive”) w sprawie współpracy w zakresie sprzedaży na polskim rynku systemów chirurgicznych da Vinci (raport bieżący ESPI 21/2018).

Na mocy aneksu współpraca pomiędzy Spółką a Intuitive została przedłużona do 30 kwietnia 2026 r. Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie: Spółka pozostaje wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci i odpowiada za sprzedaż oraz serwis systemów robotycznych, instrumentów i akcesoriów do ww. urządzeń, a także szkolenia operatorów systemów, kwestie regulacyjne oraz marketingowe. Pozostałe warunki porozumienia nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach.

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy została uznana przez Zarząd Synektik za istotną, ponieważ sprzedaż zaawansowanych urządzeń z obszaru terapii jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik na lata 2017-2021.

Downloads