2021

2021/05/19

Raport ESPI 15/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na system Da Vinci

Godz. publikacji: 13:54

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 14/2021 z 12 maja 2021 r. Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. Spółka powzięła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez Spółkę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie 02-091 przy ul. Żwirki i Wigury 61 (Szpital).

Oferta dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci dla Szpitala. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 13 882 111,11 zł netto.

Wybór przedmiotowej oferty został uznany przez Zarząd Synektik za istotną, gdyż jej wartość wynosi 11,4 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku finansowym 2020, trwającym od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Downloads