2021

2021/02/23

Raport ESPI 13/2021

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Godz. publikacji: 13:39

 

W nawiązaniu do komunikatu nr 9/2021 i uchwał podjętych na ZWZA w dniu 11.02.2021 Zarząd Synektik SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23.02.2021 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Książek. Ponadto, na tym samym posiedzeniu, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Wiesławowi Łatale funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Pani Sawie Zarębińskiej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru składu Komitetu Audytu, W związku z tym, skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący:

1)     Dariusz Daniluk – Przewodniczący Komitetu Audytu;

2)     Piotr Chudzik – Członek Komitetu Audytu;

3)     Wiesław Łatała – Członek Komitetu Audytu.

 

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W związku z tym, skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się w sposób następujący:

1)     Sawa Zarębińska – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;

2)     Dariusz Daniluk – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;

3)     Mariusz Książek  – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

 

 

Downloads