2021

2021/02/15

Raport ESPI 10/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 roku.

Godz. publikacji: 12:19

Zarząd Spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 roku:

Akcjonariusz: KSIĄŻEK HOLDING SP. O.O.
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 2.229.056
Udział w ogólnej liczbie głosów - 26,13%
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 46,31 %

Akcjonariusz: MELHUS COMPANY LTD
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 2.134.980
Udział w ogólnej liczbie głosów - 25,03%
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 44,35%

Akcjonariusz: Goverment of Norway
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 286 329
Udział w ogólnej liczbie głosów – 3,36%
Udział w liczbie głosów na ŻWZA – 5,95%

Downloads