2020

2020/02/17

Raport ESPI 9/2020

Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Godz. publikacji: 14:17

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie z siedzibą w Warszawie 02-507, przy ul. Wołoskiej 137 (Szpital) na zakup robota chirurgicznego Da Vinci. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 12 882 360 zł netto.

Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 17 lutego 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym. W tym samym dniu na stronie internetowej Szpitala ukazała się informacja, że do jego siedziby wpłynęła jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość przekracza 9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w I półroczu roku finansowego 2019, trwającego od 1 października 2019 do 30 września 2020 r.

Downloads