2020

2020/12/07

Raport ESPI 35/2020

Umowa o współpracy z Genomtec SA – aktualizacja informacji

Godz. publikacji: 12:37                                                                                                               

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2020 z 23 czerwca 2020 r., 24/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. oraz 34/2020 z 30 listopada 2020 r., Zarząd Synektik SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. Spółka zawarła z firmą Genomtec SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Genomtec”) aneks do umowy o współpracy (dalej: „Umowa”) w zakresie komercjalizacji produktów Genomtec do laboratoryjnej diagnostyki klinicznej.

Zgodnie z umową Spółka uzyskała wyłączność, na terenie Polski, na dystrybucję produkowanych przez Genomtec testów dwugenowych (Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit) do diagnostyki w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zarząd Spółki wskazuje, że kontynuowanie współpracy z Genomtec pozwala na poszerzanie oferty Spółki i jej Grupy Kapitałowej o kolejne innowacyjne rozwiązania medyczne w obszarze chorób zakaźnych.

Downloads