2020

2020/01/15

Raport ESPI 3/2020

Przewidywane wyniki sprzedaży Q1 roku finansowego 2019

Godz. publikacji: 14:54

Zarząd Synektik SA (Spółka, Emitent) informuje, że skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Synektik w pierwszym kwartale roku obrotowego 2019 (a czwartym kwartale roku kalendarzowego 2019) wyniesie według szacunków 37 500 00 PLN, dając 57% wartości sprzedaży za analogiczny okres w poprzednim roku.

Wyniki sprzedaży osiągnięte w pierwszym kwartale roku finansowego 2019 przekładają się na przewidywany skumulowany poziom sprzedaży za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. w wysokości 106 333 773 PLN. Stanowi to 79 proc. wartości skumulowanej sprzedaży za dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2019 roku, która wyniosła 134 786 623,22 PLN.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że realizacja kilku znaczących zleceń, które pierwotnie były planowane na czwarty kwartał roku kalendarzowego 2019, została przesunięta na pierwszy kwartał 2020, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście backlogu i quota logu na koniec 2019 roku kalendarzowego. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość podpisanych kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (backlog), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2019, wyniosła 9,2 mln PLN, a wartość aktywnych ofert (quota log) 30,7 mln PLN.

Dodatkowo wartość przychodów z tytułu wydłużonego okresu gwarancji (dochodów przyszłych okresów związanych z MSSF15) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 5 142 036,86 PLN.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Synektik jest w trakcie przygotowywania i zostanie opublikowany w dniu 26 lutego 2020 r., zgodnie z raportem bieżącym nr 28/2019 z 30 października 2019 r.

Downloads