2020

2020/10/27

Raport ESPI 29/2020

Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

Godz. publikacji: 10:26

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie z siedzibą w Warszawie 04-749 przy ul. Bursztynowej 2 (Szpital) na zakup robota chirurgicznego Da Vinci. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 9 050 885 zł netto.

W dniu 27 października 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert: do Szpitala wpłynęła jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 6,9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. 

Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w I kwartale

roku finansowego 2020, trwającego od 1 października 2020 do 30 września 2021 r.

Downloads