2020

2020/07/31

Raport ESPI 24/2020

Zawarcie listu intencyjnego z Genomtec SA – aktualizacja informacji

Godz. publikacji: 13:48

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z 23 czerwca 2020 r. Zarząd Synektik SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. Spółka zawarła z firmą Genomtec SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Genomtec”) umowę o współpracy (dalej: „Umowa”).

Zgodnie z umową Spółka będzie dystrybutorem produktów Genomtec, w tym dopuszczonego do obrotu na polskim rynku produktu Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD, genetycznego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, opracowanego i produkowanego przez Genomtec. W okresie początkowym obowiązywania umowy, tzn. od dnia podpisania Umowy do 30 listopada 2020 r. Spółka w zakresie dystrybucji produktów Genomtec będzie współpracowała z kooperantem Genomtec, firmą Polorto . Strony Umowy ponadto postanowiły, iż warunki współpracy w zakresie komercjalizacji obecnych i nowych produktów Genomtec do laboratoryjnej diagnostyki klinicznej po zakończeniu okresu początkowego, w tym ewentualnej wyłączności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dla Spółki, zostaną ustalone w terminie do 30 listopada 2020 r.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zarząd Spółki wskazuje, iż nawiązanie współpracy z Genomtec pozwala na poszerzanie oferty Spółki i jej Grupy Kapitałowej o kolejne innowacyjne produkty medyczne.

Równocześnie Zarząd informuje, iż 31 lipca 2020 r. Spółka oraz Genomtec postanowiły o zawieszeniu, na czas nieokreślony, procesu due dilligence Genomtec przez Spółkę. Jest to wynikiem przyjęcia przez Zarząd Genomtec SA innej strategii finansowania Spółki.

Downloads