2020

2020/01/13

Raport ESPI 2/2020

Wartość backlog i quota log Synekik SA

Godz. publikacji: 12:55

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość podpisanych kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (backlog), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2019, wyniosła 9,2 mln zł.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną i cenotwórczą, ponieważ wartość backlog na dzień 31 grudnia 2019 r. jest wyższa o 188% od wartości backlog na dzień 31 grudnia 2018 r. (3,2 mln zł).

Dodatkowo Zarząd informuje, że wartość aktywnych ofert (quota log) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 30,7 mln zł, wobec 5,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2018 r.

 

Downloads