2020

2020/04/09

Raport ESPI 16/2020

Uzupełnienie składu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uzupełnienie składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Godz. publikacji: 13:07

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 9 kwietnia 2020 r. uchwałę

w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu, na mocy której powołała w jego skład Pana Dariusza Daniluka. Jednocześnie, w ramach tej samej uchwały Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Pana Dariusza Daniluka.

W związku z tym skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący:

  1. Dariusz Daniluk – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  2. Piotr Chudzik – Członek Komitetu Audytu,
  3. Wiesław Łatała – Członek Komitetu Audytu.

 Ponadto, na tym samym posiedzeniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, na mocy której powołała w jego skład Pana Dariusza Daniluka.

W związku z tym skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się w sposób następujący:

  1. Sawa Zarębińska – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
  2. Mariusz Książek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
  3. Dariusz Daniluk – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Downloads