2020

2020/03/04

Raport ESPI 13/2020

Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 03.03.2020

Godz. publikacji: 11:03

Zarząd spółki Synektik S.A.  z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 03.03.2020r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w odniesieniu do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu.