2020

2020/06/23

Raport ESPI 19/2020

Zawarcie listu intencyjnego z Genomtec SA

Godz. publikacji; 13:49

Zarząd Synektik SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że 23 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z firmą Genomtec SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Genomtec”) list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”) w sprawie współpracy w zakresie komercjalizacji testów genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 opracowanych i produkowanych przez Genomtec (dalej: „Testy COVID”) oraz ewentualnej inwestycji kapitałowej Spółki w Genomtec. Technologia Genomtec umożliwia identyfikację wirusów w materiale wyizolowanym od pacjenta w czasie 20 minut.

Strony deklarują zainteresowanie zawarciem umowy regulującej szczegółowy zakres, warunki i zasady współpracy przy komercjalizacji Testów COVID. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami między stronami Spółka miałaby być wyłącznym dystrybutorem Testów COVID na terenie Polski z możliwością rozszerzenia współpracy o dystrybucję Testów COVID przez Spółkę na innych rynkach. Równocześnie Spółka jest zainteresowana nawiązaniem długoletniej współpracy z Genomtec i dopuszcza współfinansowanie prowadzonych przez Genomtec prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru biologii molekularnej.

Zgodnie z ustaleniami między stronami zawartymi w Liście Intencyjnym ewentualne zawarcie umowy o współpracy w zakresie komercjalizacji Testów COVID ma nastąpić w terminie do 30 lipca 2020 r. Równolegle Spółka, w terminie od 21 lipca 2020 r., przeprowadzi badanie due dilligence Genomtec, wyniki którego, wraz z innymi czynnikami, będą stanowić podstawę dla decyzji Spółki w sprawie formy i zakresu ewentualnego finansowania innowacyjnych projektów z obszaru biologii molekularnej prowadzonych przez Genomtec.

Zarząd Spółki informuje, iż ewentualne nawiązanie współpracy z Genomtec byłoby zgodne ze strategią dalszego rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej zakładającej m.in. poszerzanie oferty o innowacyjne produkty medyczne.

Downloads