Current reports

2020

 • 2020/12/08

  Raport ESPI 36/2020

  Informacja o podpisaniu istotnej umowy na sprzedaż systemu Intrabeam do radioterapii śródoperacyjnej

 • 2020/12/07

  Raport ESPI 35/2020

  Umowa o współpracy z Genomtec SA – aktualizacja informacji

 • 2020/11/30

  Raport ESPI 34/2020

  Umowa o współpracy z Genomtec SA – aktualizacja informacji

 • 2020/11/27

  Raport ESPI 33/2020

  Wpływ pandemii COVID-19 na strategiczny projekt Grupy

 • 2020/11/24

  Raport ESPI 32/2020

  Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 2020/11/19

  Raport ESPI 31/2020

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Intrabeam do radioterapii śródoperacyjnej

 • 2020/11/03

  Raport ESPI 30/2020

  Podpisanie znaczącej umowy dotyczącej sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2020/10/27

  Raport ESPI 29/2020

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2020/10/16

  Raport ESPI 28/2020

  Terminy publikacji raportów okresowych

 • 2020/09/29

  Raport ESPI 27/2020

  Zawarcie umowy na dofinansowanie prac badawczych w ramach rozbudowy projektu Platforma Evolution

 • 2020/09/24

  Raport ESPI 26/2020

  Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

 • 2020/09/21

  Raport ESPI 25/2020

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2020/07/31

  Raport ESPI 24/2020

  Zawarcie listu intencyjnego z Genomtec SA – aktualizacja informacji

 • 2020/07/10

  Raport ESPI 23/2020

  Podpisanie znaczących umów dotyczących sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2020/07/01

  Raport ESPI 22/2020

  Przyznanie istotnego dofinansowania na realizację prac badawczych w ramach rozbudowy projektu Platforma Evolution

 • 2020/06/29

  Raport ESPI 21/2020

  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 2020/06/26

  Raport ESPI 20/2020

  Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2020/06/23

  Raport ESPI 19/2020

  Zawarcie listu intencyjnego z Genomtec SA

 • 2020/04/21

  Raport ESPI 18/2020

  Informacja o podpisaniu znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2020/04/14

  Raport ESPI 17/2020

  Informacja o wygranym przetargu dot. systemu Da Vinci

 • 2020/04/09

  Raport ESPI 16/2020

  Uzupełnienie składu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uzupełnienie składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

 • 2020/04/02

  Raport ESPI 15/2020/K

  Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej Synektik - KOREKTA

 • 2020/04/01

  Raport ESPI 15/2020

  Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej Synektik

 • 2020/03/06

  Raport ESPI 14/2020

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 marca 2020 roku.

 • 2020/03/04

  Raport ESPI 13/2020

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 03.03.2020

 • 2020/03/03

  Raport ESPI 12/2020

  Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 2020/03/03

  Raport ESPI 11/2020

  Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 2020/02/20

  Raport ESPI 10/2020

  Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2020/02/17

  Raport ESPI 9/2020

  Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2020/02/10

  Raport ESPI 8/2020

  Zgłoszenie projektu nowej uchwały i zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 2020/02/03

  Raport ESPI 7/2020

  Zgłoszenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej

 • 2020/01/31

  Raport ESPI 6/2020

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 marca 2020 roku.

 • 2020/01/30

  Raport ESPI 5/2020

  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018

 • 2020/01/22

  Raport ESPI 4/2020

  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 2020/01/15

  Raport ESPI 3/2020

  Przewidywane wyniki sprzedaży Q1 roku finansowego 2019

 • 2020/01/13

  Raport ESPI 2/2020

  Wartość backlog i quota log Synekik SA

 • 2020/01/02

  Raport ESPI 1/2020

  Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze