2019

2019/02/28

Raport ESPI 7/2019

Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

Godz. publikacji: 08:38

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Emitent  zawarł umowę ze Spółką  NEO Robotics One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie 30-437, przy ul. J. Kostrzewskiego 47 i w dniu 28 lutego 2019 roku otrzymał należną wpłatę zgodnie z warunkami umowy.

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, montażu, uruchomienia i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla placówki medycznej Szpital na Klinach, położonej w Krakowie przy ul. J. Kostrzewskiego 47. Dodatkowo strony umowy uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostawy instrumentów i akcesoriów chirurgicznych dla Szpitala na Klinach na potrzeby przyszłych operacji chirurgicznych.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy została przez obie strony zastrzeżona. Zarząd Synektik SA uznał ją za istotną, gdyż jej wartość przekracza 7 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Przychody uzyskane z realizacji umowy wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku finansowym 2018 (trwającym od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku).

Downloads