2019

2019/02/14

Raport ESPI 5/2019

Prognozowany poziom zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik SA na dzień 31 grudnia 2018

Godz. publikacji: 16:09

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że poziom zysku EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Synektik SA za pierwszy kwartał roku finansowego 2018 (trwającego od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku) wyniesie według szacunków 11 500 000 PLN, co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2018 roku w wysokości 14 037 000 PLN. Jest to o 94% więcej niż skumulowany zysk EBITDA za dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku, który wyniósł 7 233 778,90 PLN.

Zakładane przez Grupę wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał roku finansowego 2018 są na rekordowym poziomie. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA jest w trakcie przygotowywania i zostanie opublikowane w dniu 21 lutego 2019 roku.

Downloads