2019

2019/06/25

Raport ESPI 19/2019K

Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 / KOREKTA

Godzina publikacji: 13:59

Zarząd Spółki Synektik SA niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 19/2019 opublikowanego w dniu 25 czerwca 2019 roku, dotyczącego pozytywnej oceny Komisji Europejskiej lda raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania a Programu Horyzont 2020.

W raporcie bieżącym w wyniku omyłki pisarskiej nie została zaznaczona podstawa prawna tj. art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne: 

Poniżej treść nadawanego raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przekazania do Komisji Europejskiej raportu z realizacji projektu pt. „MPIPETrace – Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease”, na który spółka Synektik SA otrzymała dofinansowanie w ramach Fazy 2 SME Instrument programu Horyzont 2020, Zarząd Spółki informuje, że Komisja Europejska zakończyła proces weryfikacji raportu i wydała pozytywną ocenę dla realizacji projektu. Tym samym Komisja Europejska dokonała finalnego rozliczenia wydatków na rzecz Synektik SA.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 687 250,00 EUR, przy dofinansowaniu 100% z Programu Horyzont 2020.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną z powodu strategicznego  znaczenia projektu kardioznacznika dla Grupy Kapitałowej Synektik, jak również z uwagi na fakt, że wartość dofinansowania, które Spółka otrzymała na realizację projektu, przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Downloads