2019

2019/05/31

Raport ESPI 17/2019

Raport z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 przekazany do Komisji Europejskiej

Godz. publikacji: 14:10

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 22 marca 2016 roku, Zarząd Synektik SA informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku Spółka skierowała do Komisji Europejskiej raport z realizacji projektu pt. „MPIPETrace – Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach Fazy 2 SME Instrument programu Horyzont 2020. Komisja Europejska, zgodnie ze standardową procedurą, ma 90 dni na ocenę raportu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 687 250,00 EUR, przy dofinansowaniu 100% z programu Horyzont 2020. 

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną z powodu strategicznego znaczenia projektu kardioznacznika dla Grupy Kapitałowej Synektik, jak również z uwagi na fakt, że wartość dofinansowania, które Spółka otrzymała na realizację projektu, przekracza 20 % kapitałów własnych Spółki.

Downloads