2019

2019/02/18

Raport ESPI 6/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2019 roku

Godz. publikacji: 14:50

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 marca 2019 roku, na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 marca 2019 roku.