Current reports

2019

 • 2019/10/30

  Raport ESPI 28/2019

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 2019/10/25

  Raport ESPI 27/2019

  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał

 • 2019/10/09

  Raport ESPI 26/2019

  Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2019/09/27

  Raport ESPI 25/2019

  Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2019/09/19

  Raport ESPI 24/2019

  Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2019/08/13

  Raport ESPI 23/2019

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2019/08/07

  Raport ESPI 22/2019

  Informacja o wygranym przetargu

 • 2019/07/03

  Nowa Raporty

  Raport z zakończenia II fazy badań klinicznych kardioznacznika

 • 2019/06/26

  Raport ESPI 20/2019

  Zawarcie umowy refinansowania kredytu inwestycyjnego

 • 2019/06/25

  Raport ESPI 19/2019K

  Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 / KOREKTA

 • 2019/06/25

  Raport ESPI 19/2019

  Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020

 • 2019/06/05

  Raport ESPI 18/2019

  Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 2019/05/31

  Raport ESPI 17/2019

  Raport z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020 przekazany do Komisji Europejskiej

 • 2019/05/31

  Raport ESPI 16/2019

  Zakończenie weryfikacji wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe

 • 2019/05/28

  Raport ESPI 15/2019

  Weryfikacja wyceny wartości niematerialnych oraz nakładów na prace rozwojowe

 • 2019/05/06

  Raport ESPI 14/2019

  Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja

 • 2019/04/16

  Raport ESPI 13/2019

  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 2019/04/05

  Raport ESPI 12/2019

  Zakończenie etapu obserwacji pacjentów w ramach II fazy badań klinicznych

 • 2019/03/22

  Raport ESPI 11/2019

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2019 roku

 • 2019/03/20

  Raport ESPI 10/2019

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 19.03.2019

 • 2019/03/01

  Raport ESPI 9/2019

  Informacja o wyborze biegłego rewidenta

 • 2019/03/01

  Raport ESPI 8/2019

  Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja

 • 2019/02/28

  Raport ESPI 7/2019

  Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2019/02/19

  Raport ESPI 6/2019/K

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2019 roku / KOREKTA

 • 2019/02/18

  Raport ESPI 6/2019

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2019 roku

 • 2019/02/14

  Raport ESPI 5/2019

  Prognozowany poziom zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik SA na dzień 31 grudnia 2018

 • 2019/02/14

  Raport ESPI 4/2019

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku 2018

 • 2019/02/14

  Raport ESPI 3/2019

  Zawarcie umowy na dofinansowanie prac rozwojowych i przedwdrożeniowych niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny

 • 2019/01/24

  Raport ESPI 2/2019

  Przewidywane wyniki sprzedaży Q1 2018/2019 r.

 • 2019/01/11

  Raport ESPI 1/2019

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.