2018

2018/04/05

Raport ESPI 9/2018

Złożenie rezygnacji przez Członków Rady Nadzorczej

Godz. publikacji: 13:09

Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Pawła Kozaneckiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, które jest skuteczne z chwilą rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 10 kwietnia 2018 r. Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia, powodem rezygnacji są względy osobiste.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pani Sawy Zarębińskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, która to rezygnacja staje się skuteczna z chwilą rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 10 kwietnia 2018 r. W pisemnym oświadczeniu Pani Sawa Zarębińska nie wskazała powodu złożonej rezygnacji.

Downloads