2018

2018/09/07

Raport ESPI 25/2018

Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Godz. publikacji: 08:35 

 Zarząd Synektik  SA („Spółka”) informuje, że w dniu 07.09.2018 otrzymał od Dariusza Koreckiego pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki powiadomienie o nabyciu w obrocie sesyjnym na GPW akcji zwykłych Spółki. Kopia powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.