2018

2018/04/10

Raport ESPI 14/2018

Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik SA w dniu 10.04.2018

Godz. publikacji: 13:10

Zarząd spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10.04.2018 Jednocześnie Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu.