2018

2018/04/06

Raport ESPI 11/2018

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

Godz. publikacji: 14:46

W związku ze zwołaniem na dzień 10.04.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i w nawiązaniu do raportów bieżących numer 09/2018 z dnia 05.04.2018 i 10/2018 z dnia 06.04.2018 Zarząd Synektik S.A. ( dalej „Spółka” ) informuje, iż do siedziby Spółki w dniu 06.04.2018 wpłynęła kandydatura Pani Sawy Zarębińskiej na członka do Rady Nadzorczej Spółki.

W załączniku niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej oraz objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.