Current reports

2018

 • 2018/12/21

  Raport ESPI 40/2018

  Zakończenie II fazy badań kardioznacznika metodą PET-CT na zaplanowanej grupie pacjentów

 • 2018/12/14

  Raport ESPI 39/2018

  Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja

 • 2018/12/13

  Raport ESPI 38/2018

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2018/12/10

  Raport ESPI 37/2018

  Zawarcie umowy na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych dla produkcji nowych radiofarmaceutyków

 • 2018/11/21

  Raport ESPI 36/2018

  Podpisanie znaczącej umowy na sprzedaż systemu Da Vinci

 • 2018/11/13

  Raport ESPI 35/2018

  Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2018/10/17

  Raport ESPI 34/2018

  Przewidywane wyniki sprzedaży Q7 2017/2018 r.

 • 2018/10/15

  Raport ESPI 33/2018

  Podpisanie znaczącej umowy na sprzedaż systemu Da Vinci

 • 2018/10/10

  Raport ESPI 32/2018

  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 2018/10/09

  Raport ESPI 31/2018

  Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2018/10/04

  Raport ESPI 30/2018

  Przyznanie istotnego dofinansowania na realizację prac badawczo-rozwojowych dla produkcji nowych radiofarmaceutyków

 • 2018/09/24

  Raport ESPI 29/2018

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2018/09/19

  Raport ESPI 28/2018

  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 2018/09/14

  Raport ESPI 27/2018

  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 2018/09/11

  Raport ESPI 26/2018

  Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 2018/09/07

  Raport ESPI 25/2018

  Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 2018/09/03

  Raport ESPI 24/2018

  Wartość backlog i quota log Grupy Synektik - aktualizacja

 • 2018/08/21

  Raport ESPI 23/2018

  Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2018/08/09

  Raport ESPI 22/2018

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2018/07/05

  Raport ESPI 21/2018

  Umowa w sprawie sprzedaży robotów chirurgicznych da Vinci

 • 2018/07/04

  Raport ESPI 20/2018

  Zarejestrowanie przez Sąd połączenia podmiotów zależnych od Synektik S.A.

 • 2018/06/06

  Raport ESPI 19/2018

  Umowa współpracy w zakresie produkcji i dystrybucji radioznacznika Axumin

 • 2018/05/30

  Raport ESPI 18/2018

  Podjęcie uchwał w sprawie połączenia podmiotów zależnych od Synektik S.A.

 • 2018/05/28

  Raport ESPI 17/2018

  Podpisanie znaczącej umowy

 • 2018/04/26

  Raport ESPI 16/2018

  Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, uzupełnienie składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.

 • 2018/04/11

  Raport ESPI 15/2018

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2018 roku.

 • 2018/04/10

  Raport ESPI 14/2018

  Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Synektik SA w dniu 10.04.2018

 • 2018/04/10

  Raport ESPI 13/2018

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 2018/04/06

  Raport ESPI 12/2018

  Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 2018/04/06

  Raport ESPI 11/2018

  Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej

 • 2018/04/06

  Raport ESPI 10/2018

  Otrzymanie przez Spółkę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z wykonania uprawnienia osobistego

 • 2018/04/05

  Raport ESPI 9/2018

  Złożenie rezygnacji przez Członków Rady Nadzorczej

 • 2018/03/29

  Raport ESPI 8/2018

  Nabycie udziałów w spółce Monrol Poland Ltd Sp. z .o.o

 • 2018/03/26

  Raport ESPI 7/2018

  Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów Monrol Poland LTD sp. z o.o.

 • 2018/03/22

  Raport ESPI 6/2018

  Zawarcie umowy kredytowej

 • 2018/03/15

  Raport ESPI 5/2018

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.04.2018 roku.

 • 2018/03/15

  Raport ESPI 4/2018

  Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 2018/01/15

  Raport ESPI 3/2018

  Przewidywane wyniki sprzedaży 4Q 2017r.

 • 2018/01/15

  Raport ESPI 2/2018

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.

 • 2018/01/03

  Raport ESPI 1/2018

  Informacja o zmianie udziału w akcjach Spółki