About us

Management & Board

Management Board

 • Synektik-Cezary-Kozanecki-prezes-zarzadu-q.jpg

  Cezary Kozanecki - CEO, President of the Management Board / Synektik SA

  Cezary Kozanecki is a university graduate in veterinary science. In 1986, he graduated from the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) - Agricultural Academy in Warsaw.

  Professional career:

  1990 - 1992 - Office Head at Golden Medical GmbH - Warsaw Branch 
  1993 - 1995 - Sales and Marketing Director, Elscint Central & Eastern Europe GmbH 
  1996 - 1998 - President of the Management Board, Elscint Poland Sp. z o.o. 
  1999 - 2001 - President of the Management Board, Marconi Medical System Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - Shareholder of Synektik Sp. z o.o. 
  2001 - 2011 - President of the Management Board, Synektik Sp. z o.o.

  Cezary Kozanecki has been the President of Company's Management Board ever since the incorporation of Synektik Ltd. on 1 October 2011; at Synektik SA, Cezary Kozanecki has been the President of the Management Board since 11 January 2011.

 • Synektik-Dariusz-Korecki-wiceprezes-q.jpg

  Dariusz Korecki - Vice President of the Management Board / Synektik SA

  Dariusz Korecki is a university graduate in finance and banking. In 1997, he graduated from the Business Management Department at Gdansk University. In 1998, he completed Post-Graduated Studies in Investment Banking at the Banking Academy in Gdansk, organized in cooperation with London Guildhall University. He also holds an MBA degree from the Business School he graduated from in 2003, organized by the Warsaw University of Technology and London Business School.

  Professional career:

  1996 - 1997 - Securities Analyst, PKP BP Brokerage House
  1997 - 1999 - Investment Manager, BIG Finance Sp. z o.o.
  1999 - 2002 - Capital Strategy Director, Techmex SA
  2002 - 2008 - Vice-President of the Management Board, Luxmed Sp. z o.o.
  2008 - 2010 - President of the Management Board, Health Investment Group Sp. z o.o.
  2011 - 28.06.2017 - Vice-President of the Management Board, Synektik SA

  Dariusz Korecki has been the Vice President of the Company's Management Board since 5 December 2017.

   

 • Synektik-Pharma-Przemyslaw-Kozanecki-prezes-zarzadu-q.jpg

  Przemysław Kozanecki - President of the Management Board / Synektik Pharma

  Przemysław Kozanecki has over twenty years of experience in the pharmaceutical sector related to management and development of products, as well as building sales strategies. He is a graduate of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW).

  Since 2010, he has been the President of the Management Board of Iason Sp. z o.o., which was transformed into Monrol Poland Ltd Sp. z o.o. in 2018, and then into Synektik Pharma Sp. z o.o.

 • Synektik-Artur-Ostrowski-czlonek-zarzadu-q.jpg

  Artur Ostrowski - Prokurent

  Artur Ostrowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektronik) zdobyte na Akademii Górniczo-Hutniczej.

  Kariera zawodowa Artura Ostrowskiego kształtowała się w następujący sposób:

  1988 - 1989 - Specjalista elektronik w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie
  1989 - 1991 - Główny konstruktor w PPUiH abcMED Sp. z o.o.
  1991 - 2004 - Inżynier sprzedaży/ kierownik ds. kluczowych klientów w Siemens Sp. z o.o.
  2003 - 2005 - Kierownik działu sprzedaży sektora medical solutions w Siemens Sp. z o.o.
  2005 - 2009 - Dyrektor działu sprzedaży sektora medical solutions w Siemens Sp. z o.o.
  2009 - 2011 - Dyrektor operacyjny sektora healthcare w Siemens Sp. z o.o.
  2012 - 2014 - Dyrektor branży obrazowania i terapii (HIM)/ prokurent w Siemens Sp. z o.o.
  2015 - 28.06.2017 – Członek zarządu Synektik SA
  04.12.2017 - 11.02.2021- Członek zarządu Synektik SA

  Od 17 lutego 2021 r. Artur Ostrowski pełni funkcję prokurenta w Synektik SA.

Organizational chart of Synektik SA

Synektik struktura2

SUPERVISORY BOARD OF SYNEKTIK SA

 • Mariusz Książek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Mariusz Książek posiada wykształcenie wyższe prawnicze - w 2003 roku ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od czerwca 2017 r. wchodzi w skład Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

  1993 - obecnie - działalność gospodarcza pod nazwą Mariusz Książek MK Consulting
  1996 - 2010; 2012 - 2020- Prezes Zarządu Marvipol Sp. z o.o. (następnie Marvipol SA, obecnie: British Automotive Holding SA)
  2010 - 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol SA (obecnie: British Automotive Holding SA)
  2012 - 2020- Prezes Zarządu British Automotive Polska SA
  2014 - obecnie - Wspólnik MK Holding S.A.R.L.
  2014 - 2015 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development SA
  2014 - obecnie - Prezes Zarządu Książek Holding Sp. z o.o.
  2015 - obecnie - Prezes Zarządu Marvipol Development SA
  2018 - obecnie - Przewodniczący Rady Nadzorczej Synektik SA

  W okresie od 1996 roku Mariusz Książek pełnił lub pełni do chwili obecnej funkcje m.in. w zarządach innych, niż wymienione powyżej, spółek z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding SA (dawniej Marvipol SA) oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development SA.

  W spółce emitenta Mariusz Książek funkcję członka rady nadzorczej pełni od 10 kwietnia 2018 r.

 • Wiesław Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Wiesław Łatała w roku 1990 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Wiesław Łatała jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.

  W spółce emitenta funkcję członka rady nadzorczej Wiesław Łatała pełni od 16 października 2017 r.

 • Sawa Zarębińska - Sekretarz Rady Nadzorczej

  Sawa Zarębińska jest absolwentką studiów wyższych na kierunku prawo. W 1989 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1993 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz w 1993 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Kariera zawodowa Sawy Zarębińskiej kształtowała się następująco:

  2011 - obecnie - Wspólnik w spółce Biogene Sp. z o.o.
  2011 - 2014 – Prezes Zarządu Biogene Sp. z o.o.
  2011 - 05.04.2018 - Przewodnicząca Rady Nadzorczej w spółce Synektik SA
  2016 - obecnie - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Indykpol SA

  W spółce emitenta funkcję członka rady nadzorczej Sawa Zarębińska pełni od 10 kwietnia 2018 r.

 • Piotr Chudzik – Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Chudzik ma ponad 25-letnie doświadczenie w finansach korporacji oraz bankowości inwestycyjnej w Polsce oraz Centralnej i Wschodniej Europie. Jest Partnerem Zarządzającym w Trigon Investment Banking od 2013 r. W przeszłości pracował jako Dyrektor Zarządzający na Centralną Europę w Nomura International oraz Wiceprezes i Dyrektor ds. Bankowości Inwestycyjnej w Deutsche Bank, Bankers Trust, NatWest Markets oraz Hambros Bank w Londynie i w Warszawie.

  Piotr Chudzik uzyskał tytuł Master of Business Administration w R. Ivey Business School na Uniwersytecie Western Ontario w London, Kanada oraz tytuł magistra ekonomii, specjalizacja handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim.

  Piotr Chudzik zdał egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych w spółkach skarbu państwa.

  W spółce emitenta funkcję członka rady nadzorczej pełni od 9 listopada 2016 r.

 • Dariusz Daniluk - Członek Rady Nadzorczej

  Dariusz Daniluk jest absolwentem studiów wyższych na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Jest uczestnikiem wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, między innymi z dziedziny bankowości, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

  Kariera zawodowa Dariusza Daniluka kształtowała się następująco:

  od 07.2020 -   Działalność gospodarcza - doradzca w zakresie zarządzania i finansów
  2019 - 06.2020– Prezes zarządu Idea Money SA
  2018 - 2019 - Członek zarządu Idea Bank SA
  2016 - 2018 – Doradztwo w zakresie zarządzania i finansów (działalność gospodarcza)
  2014 - 2016 – Wiceprezes, a następnie prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska SA
  2011 - 2013 – Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
  2008 - 2011 – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny między innymi za problematykę stabilności finansowej oraz audytu wewnętrznego
  2002 - 2008 – Dyrektor departamentu audytu wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim
  2000 - 2002 – Dyrektor departamentu nadzoru wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej SA
  1989 - 2000 – współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, m.in. jako zastępca dyrektora departamentu zagranicznego oraz doradca prezesa NBP

  Obecnie jest również niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych British Automotive Holding SA oraz Altus TFI SA.

  W spółce emitenta Dariusz Daniluk pełni funkcję członka rady nadzorczej od 3 marca 2020 r.