Investor centre

General meetings

  • Walne Zgromadzenia Synektik S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Synektik S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

    W ramach dobrych praktyk w relacjach z inwestorami, Synektik S.A. publikuje zapisy audio z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

  • Brak aktualnych WZA