Event calendar

26-02-2020

Przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego (SA-QSr) za I kwartał roku finansowego 2019 (a IV kwartał roku kalendarzowego 2019)