Event calendar

21-02-2019

Przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego (SA-QSr) za I kwartał roku finansowego 2018/2019 (a IV kwartał roku kalendarzowego 2018)