Investor Centre

Wyniki roku finansowego 2020

 • 2022/01/04

  Raport ESPI 2/2022

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1 lutego 2022 r.

 • 2022/01/03

  Raport ESPI 1/2022

  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

 • 2021/12/21

  Raport ESPI 35/2021

  Rozszerzenie zakresu terytorialnego umowy dystrybucyjnej z dnia 5 lipca 2018 r. na Czechy i Słowację oraz zawarcie umowy zobowiązującej sprzedaży dwóch zorganizowanych cześci przedsiębiorstw z Intuitive Surgical Sàrl i Intuitive Surgical s.r.o. prze......

Stock recommendations

Date Institution Recommendation Stock valuation
07-09-2021 Ipopema Securities Kupuj 40 PLN
25-01-2021 East Value Research Akumuluj 33,30 PLN
06-08-2020 East Value Research Redukuj 29.40 PLN

Shareholders structure