2015/2021 - The development of a new 18F tagged cardiomarker for myocardial perfusion assessment and coronary artery disease diagnostics in Positron Emission Tomography (PET)

FEIR Synektik UE EFRR

Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography).

Synektik S.A. realizuje niniejszy projekt, będący dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej, w ramach działalności CBR.

Beneficjent: Synektik S.A.
Wartość dofinansowania:5 582 376,15 PLN

Projekt finansowany z Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

 

 

Announcements

  • 2016/02/08

    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 13/SzŚ/2015

    download
  • 2016/02/08

    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 12/SzŚ/2015

    download