Radioterapia

Dla lekarza

System INTRABEAM® znajduje zastosowanie zarówno w rutynowej terapii, jak i w ramach badań klinicznych w wielu renomowanych ośrodkach na całym świecie. Powszechna akceptacja systemu przez środowisko medyczne oraz potwierdzona skuteczność systemu w szerokim zakresie  wskazań były przedmiotem licznych publikacji.

Każdy ośrodek leczenia chorych na nowotwory stoi przed wyjątkową szansą: system INTRABEAM® umożliwia każdej placówce uzyskanie wiodącej pozycji pod względem innowacyjności terapii nowotworów.

Przełomowe metody leczenia nowotworów z zastosowaniem systemu INTRABEAM® zapewnią każdemu ośrodkowi niesłabnące zainteresowanie ze strony środowiska medycznego i nowe perspektywy zawodowe dla personelu.

INTRABEAM® skraca czas leczenia i okres hospitalizacji oraz obniża koszty transportu pacjenta. Placówka wyposażona w system może na bieżąco optymalizować wykorzystanie akceleratorów liniowych, co zapewnia większą swobodę planowania procedur terapeutycznych oraz możliwość zapewnienia dostępu do leczenia większej liczbie pacjentów.

INTRABEAM® to system przenośny, który można stosować w każdej sali operacyjnej. Urządzenie nie wymaga zastosowania specjalnych środków ochrony przed promieniowaniem i zapewnia zwiększone bezpieczeństwo pacjentów i personelu bez dodatkowych kosztów.