Radiofarmaceutyki

Dla pacjenta

 

Podejrzenie lub wykrycie choroby nowotworowej to olbrzymi wstrząs psychiczny zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. Szeroko funkcjonuje przekonanie, że choroba nowotworowa jest zawsze śmiertelna. Jednak prawdziwe jest to, że wczesne wykrycie nowotworu bardzo często prowadzi do całkowitego wyleczenia oraz to, że z nowotworem wykrytym nawet w stanie zaawansowanym można bardzo długo żyć, pod warunkiem prowadzenia odpowiedniego procesu diagnostyki i leczenia. Współczesna medycyna dysponuje wysoce skutecznym narzędziem diagnostycznym, takim jak PET-CT, dając pacjentom bezcenną szansę w walce z rakiem.

shutterstock 3175735311

 

PET/CT

Dla współczesnej medycyny równie ważna jak same metody leczenia jest nowoczesna, bezinwazyjna i precyzyjna diagnostyka. Jej rozwój w ostatnich latach, dzięki nowoczesnym technologiom, daje lekarzom diagnostom niedostępne wcześniej możliwości.

Najcenniejszych informacji dostarczają badania obrazowe. Jedną z najnowszych i wciąż szybko rozwijających się metod diagnostycznych jest PET/CT – Tomografia Pozytonowa połączona z Rentgenowską Tomografią Komputerową. Technika ta umożliwia szczegółowe przebadanie całego ciała w ciągu kilkunastu minut i uzyskanie najbardziej precyzyjnych wyników, jakie przy obecnym stanie wiedzy można uzyskać.

Skojarzenie metod radioizotopowych, uwidaczniających procesy życiowe i rentgenowskich, pokazujących obrazy anatomiczne, umożliwia wykrywanie patologii na poziomie komórek/tkanki, co ma szczególne znaczenie dla identyfikacji wczesnych zmian nowotworowych. PET/CT pomagają zdiagnozować chorobę, wybrać sposób leczenia, monitorować jego postępy, zapobiegać nawrotom choroby znajdując szerokie zastosowania w onkologii, kardiologii i neurologii.

 

shutterstock 743085161

 

JAK TO DZIAŁA

Aby uzyskać tak precyzyjny obraz, pokazujący funkcje życiowe poszczególnych tkanek i narządów, przed badaniem pacjent przyjmuje w formie zastrzyku odpowiedni znacznik – związek naturalnie przyswajany przez organizm (np. glukozę), wzbogacony o cząsteczki krótkożyciowego izotopu promieniotwórczego, radiofarmaceutyk. Związek ten, który wraz z krwią rozprowadzany jest po całym ciele, bardzo szybko rozpada się w organizmie, dzięki czemu badanie jest nieszkodliwe, a dawka promieniowania bezpieczna dla pacjenta.

Zmagazynowany w komórkach znacznik wykrywany jest przez super czuły skaner PET/CT, tworzący obraz o niezwykłej precyzji. Ponieważ komórki chore przetwarzają znacznik inaczej niż zdrowe, dzięki urządzeniu PET/CT możliwe jest uwidocznienie i zlokalizowanie nieprawidłowości już na poziomie komórki lub grupy komórek, nawet jeśli anatomicznie dany fragment narządu niczym nie różni się od otaczających tkanek. Pozwala to na bardzo dokładną identyfikację i określenie położenia nawet niewielkich zmian nowotworowych.

Kluczem do otrzymania takich obrazów są właśnie odpowiednie radiofarmaceutyki. Obecnie na świecie stosuje się około 200 różnych związków znakowanymi izotopami promieniotwórczymi, dobieranych w zależności od tego, jaki narząd będzie badany i pod jakim kątem.

HAJ 5037m

 

JAK POWSTAJĄ RADIOFARMACEUTYKI

To dość skomplikowany proces, wymagający zaawansowanych technologii i precyzji, o restrykcyjnych wymaganiach jakościowych, radiofarmaceutyki produkują jedynie wysoko wyspecjalizowane firmy. Produkcja składa się z dwóch kroków. W pierwszym musi być wyprodukowany krótkożyciowy izotop promieniotwórczy, w drugim następuje przyłączenie radioizotopu do odpowiedniego związku chemicznego, by uzyskać wymagany radiofarmaceutyk. Następnie wyprodukowany materiał przechodzi przez szczegółową kontrolę jakości, z użyciem bardzo czułych, certyfikowanych urządzeń. Dla uzyskania bezpiecznego, stabilnego, sterylnego, wytworzonego w sposób niezawodny i powtarzalny radiofarmaceutyku, niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoryjny i praca wg międzynarodowych standardów wytwarzania, co potwierdza uzyskiwanie certyfikatów instytucji nadzoru farmaceutycznego.

 

HAJ 5117 2m2

 

Ponieważ znaczniki ze swej natury mają bardzo krótki okres trwałości, ich produkcja, transport i podanie następuje w krótkim i precyzyjnie określonym czasie, dlatego znaczniki transportowane są z miejsca produkcji do pracowni PET/CT lub PER/MR specjalizowanymi uprzywilejowanymi samochodami poruszającymi się jak karetki pogotowia lub samolotami.

 

shutterstock 46244022

 

 

PRACUJEMY DLA PRZYSZŁOŚCI

Synektik Pharma p. z o.o. produkuje radiofarmaceutyki w Polsce i dystrybuuje je w kraju i za granicą.

W utworzonym przez Synektik S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowe, we współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, trwają prace nad nowymi znacznikami do badań PET, bo to one są przyszłością medycznej diagnostyki izotopowej.

 


Produkt


Opis

Informacja dla pacjenta


 IASON     Efdege® 


Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej oraz w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych.


Ulotka dla pacjenta
EFDEGE® 1,0 GBq/mL


IASOflu®


Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej.


Ulotka dla pacjenta
IASOflu® 2,0 GBq/mL


IASOcholina®


Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego.Ulotka dla pacjenta
IASOcholine® 1 GBq/ml