Radiofarmacja

Produkty

 


Produkt


Opis

Charakterystyka produktu
leczniczego

Informacja dla pacjenta Efdege® 


Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej.


Charakterystyka produktu
leczniczego
EFDEGE® 1,0 GBq/mL

Ulotka dla pacjenta
EFDEGE® 1,0 GBq/mLIASOflu®


Znacznik przeznaczony badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej.Charakterystyka produktu
leczniczego
IASOflu® 2,0 GBq/mL


Ulotka dla pacjenta
IASOflu® 2,0 GBq/mLIASOcholina®


Znacznik przeznaczony badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów raka prostaty i raka wątrobowokomórkowego (rak wątroby).Charakterystyka produktu leczniczego
IASOcholine® 1 GBq/ml


Ulotka dla pacjenta
IASOcholine® 1 GBq/ml


IASOdopa®


Znacznik przeznaczony badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej i neurologicznej.


Charakterystyka produktu leczniczego
IASOdopa®0,3GBq/ml

Ulotka dla pacjenta
IASOdopa®0,3GBq/ml
IASOglio®


Znacznik stosowany w obrazowaniu czynnościowym w schorzeniach narządów lub tkanek, charakteryzujących się zwiększonym zużyciem aminokwasów.Charakterystyka produktu leczniczego
IASOglio® 2 GBq/mLUlotka dla pacjenta
IASOglio® 2 GBq/mLGenerator galowy


Wyrób medyczny do pozyskiwania galu-68 stosowanego do znakowania cząstek nośnikowych (np. peptydów).


Charakterystyka produktu leczniczego GalliaPharm, 0,74 – 1,85 GBq, generator radionuklidu


Nie dotyczy