R&D

O Centrum Badawczo-Rozwojowym

Centrum Badawczo–Rozwojowe Synektik (CBR) to nowoczesny ośrodek badawczy, gdzie obok prac nad innowacyjnymi radiofarmaceutykami, realizowane są również projekty usprawniające procesy produkcyjne i poprawiające jakość istniejących już wyrobów stosowanych w diagnostyce obrazowej opartej o Pozytonową Tomografię Emisyjną (PET).

HAJ 4876


Diagnostyka chorób oparta o PET i odpowiednio dobrane radioznaczniki jest bezpieczna, a przed wszystkim jest znacznie skuteczniejsza od konwencjonalnych technik, szczególnie w przypadku chorób przebiegających bez ewidentnych zmian morfologicznych lub w których zmiany funkcjonalne pojawiają się wcześniej niż morfologiczne. Technologia PET i radiofarmaceutyki są stosowane w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej, czy neurologii. Wczesna i skuteczna diagnostyka skraca czas, potrzebny lekarzowi na postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego, bardzo często celowanego leczenia. W związku z tym, szanse pacjenta na całkowite wyleczenie znacznie rosną. Lekarz dysponuje zaś narzędziem diagnostycznym pozwalającym monitorować postępy leczenia i dynamicznie modyfikować etapy terapii.

HAJ 4837

Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe wyposażone jest w aparaturę umożliwiającą opracowywanie nowych radioznaczników do PET znakowanych radioizotopami pochodzenia cyklotronowego w tym 18F, 11C i 13N. Współpracujemy z uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami działającymi w branży radiofarmaceutycznej w Polsce jak również za granicą.


W naszym Centrum Badawczo-Rozwojowe pracujemy nad:

  • Optymalizacją i wdrażaniem nowoczesnych technologii wytwarzania produktów radiofarmaceutycznych.

  • Wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji radioizotopów na potrzeby radiofarmacji i medycyny nuklearnej.

  • Nadzorem autorskim nad wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych.

  • Współpracą z jednostkami prowadzącymi prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi radioznacznikami lub zajmującymi się poszukiwaniem nowych zastosowań dla dostępnych już na rynku radiofarmaceutyków.

HAJ 4886

 
 

Wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik zostało współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Dla niewtajemniczonych

 

Radiofarmacetyk – co to takiego ?


Radiofarmaceutyk to substancja biologicznie czynna połączona z izotopem promieniotwórczym gromadząca się w tkance, w której procesy z ich udziałem przebiegają najintensywniej. Radiofarmaceutyki możemy podzielić na terapeutyczne i diagnostyczne. Terapeutyczne emitują promieniowanie, którego zadaniem jest zniszczenie chorobowo zmienionej tkanki.


Radiofarmaceutyki diagnostyczne emitują natomiast promieniowanie przenikliwe, które jest rejestrowane przez odpowiednie skanery, m. in. do Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET). Jako wynik otrzymujemy trójwymiarowy obraz ciała pacjenta wraz z lokalizacją zmiany patologicznej. Odpowiednio dobierając część aktywną biologicznie można opracowywać radiofarmaceutyki włączające się w różne procesy życiowe i w konsekwencji specyficznie wykrywające niektóre schorzenia.


Warto jednocześnie podkreślić, że radiofarmaceutyki zawierają tak niskie ilości izotopu promieniotwórczego, że dawka promieniowania podczas diagnostyki z ich zastosowaniem jest porównywalna lub mniejsza od dawki otrzymanej w czasie badań rentgenowskich.