Kim jesteśmy

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd

 • ZARZAD-CEZARY-KOZANECKI.png

  Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  Pan Cezary Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych o kierunku weterynaria. W 1986 r. ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego - Akademię Rolniczą w Warszawie.

  Kariera zawodowa Pana Cezarego Kozaneckiego kształtowała się następująco:

  1990 - 1992 - Dyrektor Biura w spółce Golden Medical GmbH - oddział w Warszawie
  1993 - 1995 - Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce Elscint Central & Eastern Europe GmbH
  1996 - 1998 - Prezes Zarządu spółki Elscint Poland Sp. z o.o.
  1999 - 2001 - Prezes Zarządu w spółce Marconi Medical System Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - wspólnik w spółce Synektik Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - Prezes Zarządu w spółce Synektik Sp. z o.o.

  Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję w Prezesa Zarządu Emitenta nieprzerwanie od założenia Synektik Sp. z o.o., tj. od dnia 1 października 2001 r., przy czym w Synektik S.A. Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję Prezesa Zarządu od 11 stycznia 2011 r.

Schemat organizacyjny zarządu

diagram

Rada nadzorcza

 • avatar.gif

  Sawa Zarębińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  Pani Sawa Zarębińska jest absolwentką studiów wyższych na kierunku prawo. W 1989 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989 – 1993 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz w 1993 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Kariera zawodowa Pani Sawy Zarębińskiej kształtowała się następująco:

  2011 – Obecnie – Przewodnicząca Rady Nadzorczej w spółce Appiled Medical Science S.A.
  2013 – Obecnie - członek Rady Nadzorczej w spółce Ameds Centrum Sp. z o.o.
  2011 – Obecnie - wspólnik w spółce Biogene Sp. z o.o
  2011 - 2014 – Prezes Zarządu Biogene Sp. z o.o.

  W spółce Emitenta funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawa Zarębińska pełni od 11 stycznia 2011 r.

 • avatar.gif

  Paweł Cezary Kozanecki - Członek Rady Nadzorczej

  Pan Paweł Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura i urbanistyka. W 2012 roku ukończył wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej. W latach 2011 - 2012 studiował na Univesita degli Studi di Pavia, a w latach 2006- 2010 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

  W spółce Emitenta Pan Paweł Kozanecki funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od 11 stycznia 2011 r.

 • avatar.gif

  Piotr Chudzik – Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Chudzik ma ponad 25-letnie doświadczenie w finansach korporacji oraz bankowości inwestycyjnej w Polsce oraz Centralnej i Wschodniej Europie. Piotr Chudzik jest Partnerem Zarządzającym w Trigon Investment Banking od 2013 r. W przeszłości pracował jako Dyrektor Zarządzający na Centralną Europę w Nomura International oraz Wiceprezes i Dyrektor ds. bankowości inwestycyjnej w Deutsche Bank, Bankers Trust, NatWest Markets oraz Hambros Bank w Londynie i w Warszawie.

  Piotr Chudzik uzyskał tytuł Master of Business Administration w R. Ivey Business School na Uniwersytecie Western Ontario w London, Kanada oraz tytuł magistra ekonomii, specjalizacja handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim.

  Piotr Chudzik zdał egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

  W spółce Emitenta funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od 9 listopada 2016 r.

 • avatar.gif

  Wiesław Łatała - Członek Rady Nadzorczej

  Pan Wiesław Łatała w roku 1990 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagielońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Pan Wiesław Łatała jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.

  W spółce Emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej Pan Wiesław Łatała pełni od 16 października 2017 r.