Kim jesteśmy

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd

 • czarek-nowe3.png

  Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  Pan Cezary Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych o kierunku weterynaria. W 1986 r. ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego - Akademię Rolniczą w Warszawie.

  Kariera zawodowa Pana Cezarego Kozaneckiego kształtowała się następująco:

  1990 - 1992 - Dyrektor Biura w spółce Golden Medical GmbH - oddział w Warszawie
  1993 - 1995 - Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce Elscint Central & Eastern Europe GmbH
  1996 - 1998 - Prezes Zarządu spółki Elscint Poland Sp. z o.o.
  1999 - 2001 - Prezes Zarządu w spółce Marconi Medical System Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - wspólnik w spółce Synektik Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - Prezes Zarządu w spółce Synektik Sp. z o.o.

  Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję w Prezesa Zarządu Emitenta nieprzerwanie od założenia Synektik Sp. z o.o., tj. od dnia 1 października 2001 r., przy czym w Synektik S.A. Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję Prezesa Zarządu od 11 stycznia 2011 r.

 • dariusz-nowe2.png

  Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu

  Pan Dariusz Korecki jest absolwentem studiów wyższych na kierunki finanse i bankowość. W 1997 roku ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 1998 roku ukończył Podyplomowe Studium Bankowości Inwestycyjnej na Gdańskiej Akademii Bankowej zorganizowane we współpracy z London Guildhall University, natomiast w 2003 roku Szkołę Biznesu zorganizowaną przez Politechnikę Warszawską oraz London Business School uzyskując tytuł MBA.

  Kariera zawodowa Pana Dariusza Koreckiego kształtowała się w następujący sposób:
  1996 - 1997 - analityk papierów wartościowych w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP
  1997 - 1999 - Manager Inwestycyjny w BIG Finance Sp. z o.o.
  1999 - 2002 - Dyrektor ds. strategii kapitałowej w Techmex S.A.
  2002 - 2008 - Wiceprezes Zarządu w Luxmed Sp. z o.o.
  2008 - 2010 - Prezes Zarządu w Health Investment Group Sp. z o.o.
  2011 – 28.06.2017 – Wiceprezes Zarządu Synektik SA
  04.12.2017 - Obecnie - Wiceprezes Zarządu Synektik SA

 • ZARZAD-ARTUR-OSTROWSKI2.jpg

  Artur Ostrowski - Członek Zarządu

  Pan Artur Ostrowski posiada wykształcenie wyższe (mgr. inż. elektronik) zdobyte na Akademii Górniczo-Hutniczej.

  Kariera zawodowa Pana Artura Ostrowskiego kształtowała się w następujący sposób:

  1988 - 1989 - Specjalista elektronik w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie
  1989 - 1991 - Główny konstruktor w firmie PPUiH abcMED Sp. z o.o.
  1991 - 2004 - Inżynier sprzedaży/kierownik ds. kluczowych klientów w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2003 - 2005 - Kierownik Działu Sprzedaży Sektora Medical Solutions w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2005 - 2009 - Dyrektor Działu Sprzedaży Sektora Medical Solutions w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2009 - 2011 - Dyrektor Operacyjny Sektora Healthcare w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2012 - 2014 - Dyrektor Branży Obrazowania i Terapii (HIM)/ prokurent w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2015- 28.06.2017 – Członek Zarządu Synektik SA
  04.12.2017 - Obecnie - Członek Zarządu Synektik SA

Schemat organizacyjny zarządu

schemat organizacyjny 2018

Rada nadzorcza

 • avatar.gif

  Mariusz Wojciech Książek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Mariusz Książek posiada wykształcenie wyższe prawnicze - w 2003 roku ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od czerwca 2017 r. wchodzi w skład Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

  1996 - 2010; 2012 - obecnie - Prezes Zarządu Marvipol Sp. z o.o. (następnie Marvipol S.A., obecnie: British Automotive Holding S.A.
  2010 - 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol S.A. (obecnie: British Automotive Holding S.A.)
  2012 - obecnie - Prezes Zarządu British Automotive Polska S.A.
  2014 - obecnie - Wspólnik MK Holding S.A.R.L.
  2014 - 2015 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.
  2014 - obecnie - Prezes Zarządu Książek Holding Sp. z o.o.
  2015 - obecnie - Prezes Zarządu Marvipol Development S.A.

  W okresie od 1996 roku Pan Mariusz Wojciech Książek pełnił lub pełni do chwili obecnej, funkcje m.in. w zarządach innych, niż wymienione powyżej, spółek z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding S.A. (dawniej Marvipol S.A.) oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.

  W spółce Emitenta Pan Mariusz Książek funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni od 10 kwietnia 2018 r.

 • avatar.gif

  Wiesław Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Pan Wiesław Łatała w roku 1990 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagielońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Pan Wiesław Łatała jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.

  W spółce Emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej Pan Wiesław Łatała pełni od 16 października 2017 r.

 • avatar.gif

  Sawa Zarębińska - Sekretarz Rady Nadzorczej

  Pani Sawa Zarębińska jest absolwentką studiów wyższych na kierunku prawo. W 1989 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989 – 1993 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz w 1993 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Kariera zawodowa Pani Sawy Zarębińskiej kształtowała się następująco:

  2011 – Obecnie – Przewodnicząca Rady Nadzorczej w spółce Appiled Medical Science S.A.
  2013 – Obecnie - członek Rady Nadzorczej w spółce Ameds Centrum Sp. z o.o.
  2011 – Obecnie - wspólnik w spółce Biogene Sp. z o.o
  2011 - 2014 – Prezes Zarządu Biogene Sp. z o.o.
  2011 - 05.04.2018 - Przewodnicząca Rady Nadzorczej w spółce Synektik S.A.

  W spółce Emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej Pani Sawa Zarębińska pełni od 10 kwietnia 2018 r.

 • avatar.gif

  Piotr Chudzik – Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Chudzik ma ponad 25-letnie doświadczenie w finansach korporacji oraz bankowości inwestycyjnej w Polsce oraz Centralnej i Wschodniej Europie. Piotr Chudzik jest Partnerem Zarządzającym w Trigon Investment Banking od 2013 r. W przeszłości pracował jako Dyrektor Zarządzający na Centralną Europę w Nomura International oraz Wiceprezes i Dyrektor ds. bankowości inwestycyjnej w Deutsche Bank, Bankers Trust, NatWest Markets oraz Hambros Bank w Londynie i w Warszawie.

  Piotr Chudzik uzyskał tytuł Master of Business Administration w R. Ivey Business School na Uniwersytecie Western Ontario w London, Kanada oraz tytuł magistra ekonomii, specjalizacja handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim.

  Piotr Chudzik zdał egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

  W spółce Emitenta funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od 9 listopada 2016 r.

 • avatar.gif

  Piotr Nowjalis - Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Nowjalis jest absolwentem Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Ekonomicznego (1997) oraz Wydziału Prawa i Administracji (1998).

  Piotr Nowjalis pełnił funkcje:
  -Wiceprezesa Zarządu CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (2008-2017)
  -Członka Zarządu w Spółce AB S.A. (2003-2008),
  -Dyrektora ds. ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. (2002-2003),
  -Dyrektora finansowego-dyrektora wykonawczego w KGHM Polska Miedź S.A. (1999-2002)
  -Specjalisty w LOTOS S.A. (1998-1999) i w Polskich Liniach Oceanicznych (1997)

  Zasiadał również w radach nadzorczych m.in.:
  TIM S.A. (2010-2016)
  Ultro S.A. (2014-2016)
  Rotopino.pl S.A. (2011-2013)
  Vantage Development S.A. (2011-2015)

  Obecnie jest członkiem rad nadzorczych:
  CCC S.A. (od stycznia 2017)
  Dino Polska S.A. (od września 2015)
  LIBET S.A. (od stycznia 2017)

  Piotr Nowjalis posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji pierwotnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, relacjami inwestorskimi, transakcjami fuzji i przejęć, budżetowaniem i controllingiem.