Kim jesteśmy

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd

 • ZARZAD-CEZARY-KOZANECKI.png

  Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  Pan Cezary Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych o kierunku weterynaria. W 1986 r. ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego - Akademię Rolniczą w Warszawie.

  Kariera zawodowa Pana Cezarego Kozaneckiego kształtowała się następująco:

  1990 - 1992 - Dyrektor Biura w spółce Golden Medical GmbH - oddział w Warszawie
  1993 - 1995 - Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce Elscint Central & Eastern Europe GmbH
  1996 - 1998 - Prezes Zarządu spółki Elscint Poland Sp. z o.o.
  1999 - 2001 - Prezes Zarządu w spółce Marconi Medical System Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - wspólnik w spółce Synektik Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - Prezes Zarządu w spółce Synektik Sp. z o.o.

  Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję w Prezesa Zarządu Emitenta nieprzerwanie od założenia Synektik Sp. z o.o., tj. od dnia 1 października 2001 r., przy czym w Synektik S.A. Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję Prezesa Zarządu od 11 stycznia 2011 r.

Schemat organizacyjny zarządu

diagram

Rada nadzorcza

 • avatar.gif

  Sawa Zarębińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  Pani Sawa Zarębińska jest absolwentką studiów wyższych na kierunku prawo. W 1989 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989 – 1993 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz w 1993 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Kariera zawodowa Pani Sawy Zarębińskiej kształtowała się następująco:

  2011 – Obecnie – Przewodnicząca Rady Nadzorczej w spółce Appiled Medical Science S.A.
  2013 – Obecnie - członek Rady Nadzorczej w spółce Ameds Centrum Sp. z o.o.
  2011 – Obecnie - wspólnik w spółce Biogene Sp. z o.o
  2011 - 2014 – Prezes Zarządu Biogene Sp. z o.o.

  W spółce Emitenta funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawa Zarębińska pełni od 11 stycznia 2011 r.

 • avatar.gif

  Jacek Osowski - Członek Rady Nadzorczej

  Wykształcenie:
  1996-2001 - Szkoła Główna Handlowa
  2005-2006 - MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois

  Dodatkowe uprawnienia: Licencja Doradcy Inwestycyjnego, Licencja CFA, Wpis na listę Biegłych Rewidentów.

  Kariera zawodowa Pana Jacka Osowskiego kształtowała się następująco:
  2012 - Obecnie - własna działalność gospodarcza o charakterze doradczym oraz usługowym prowadzona w ramach różnych przedsiębiorstw w tym m.in. Value Advisors Sp. z o.o., AllCNet Sp. z o.o., EDGE NPD Sp. z o.o., i innych
  2014 - Obecnie - Wiceprezes Zarządu Famur S.A. - projektowo|
  2009 - 2011 - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor w PZU Asset Management S.A.
  2008 - 2009 - Zastępca Dyrektora Biura Skarbnika w PZU S.A./ PZU Życie S.A.
  2007 - 2008 - Wiceprezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.
  2004 - 2007 - Zastępca Dyrektora, Kierownik, Doradca Inwestycyjny w PZU Asset Management S.A. / PZU Życie
  2003 - 2004 - Analityk w TP Invest
  2001 - 2003 - Doradca Inwestycyjny w Millennium Dom Maklerski S.A.

  Udział w organach nadzorczych spółek:
  Obecnie Członek Rady Nadzorczej: ATM S.A., Herkules S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Ferro S.A.
  W przeszłości członej rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych w tym m.in. Famur S.A., TC Dębica S.A., Polcolorit S.A., Browary Polskie Brok Strzelec S.A., Zamet Industry S.A., Famak S.A., PGO S.A., Pemug S.A., Fazos S.A. i inne.

  W spółce Emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej Pan Jacek Osowski pełni od 28 czerwca 2017 r.

   

 • avatar.gif

  Paweł Cezary Kozanecki - Członek Rady Nadzorczej

  Pan Paweł Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura i urbanistyka. W 2012 roku ukończył wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej. W latach 2011 - 2012 studiował na Univesita degli Studi di Pavia, a w latach 2006- 2010 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

  W spółce Emitenta Pan Paweł Kozanecki funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od 11 stycznia 2011 r.

 • avatar.gif

  Piotr Nowjalis - Członek Rady Nadzorczej

  Pan Piotr Nowjalis jest absolwentem Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Ekonomicznego (1997) oraz Wydziału Prawa i Administracji (1998).

  Kariera zawodowa  Pana Piotra Nowjalisa kształtowała się następująco:

  2008 - 2017 - Wiceprezes Zarządu spółki CCC S.A.
  2003 - 2008 - Członek Zarządu spółki AB S.A.
  2002 - 2003 - Dyrektor ds. ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.
  1999 - 2002 - Dyrektor finansowy, Dyrektor wykonawczy w KGHM Polska Miedź S.A.
  1998 - 1999 - specjalista LOTOS S.A.
  1997 - specjalista w Polskich Liniach Oceanicznych

  Udział w organach nadzorczych spółek:

  2017 - Obecnie - CCC S.A.
  2017 - Obecnie - LIBET S.A.
  2015 - Obecnie - Dino Polska S.A.
  2010 - 2016 - TIM S.A.
  2014 - 2016 - Ultro S.A.
  2011 - 2015 - Vantage Development S.A.
  2011 - 2013 - Rotopino.pl S.A.

  Piotr Nowajlis posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych, prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji pierwotnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, relacjami inwestorskimi, transakcjami fuzji i przejęć, budżetowaniem i controllingiem.

  W spółce Emitenta funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od 28 czerwca 2017 r.

 • avatar.gif

  Piotr Chudzik – Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Chudzik ma ponad 25-letnie doświadczenie w finansach korporacji oraz bankowości inwestycyjnej w Polsce oraz Centralnej i Wschodniej Europie. Piotr Chudzik jest Partnerem Zarządzającym w Trigon Investment Banking od 2013 r. W przeszłości pracował jako Dyrektor Zarządzający na Centralną Europę w Nomura International oraz Wiceprezes i Dyrektor ds. bankowości inwestycyjnej w Deutsche Bank, Bankers Trust, NatWest Markets oraz Hambros Bank w Londynie i w Warszawie.

  Piotr Chudzik uzyskał tytuł Master of Business Administration w R. Ivey Business School na Uniwersytecie Western Ontario w London, Kanada oraz tytuł magistra ekonomii, specjalizacja handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim.

  Piotr Chudzik zdał egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

  W spółce Emitenta funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od 9 listopada 2016 r.