Akcje i akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
MELHUS COMPANY LTD 2 134 980 25,03 % 2 134 980 25,03 %
ALTUS TFI oraz fundusze przez niego zarządzane * 1 320 452 15,48 % 1 320 452 15,48 %
NATIONALE - NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 850 000 9,97 % 850 000 9,97 %
FTIF Templeton Eastern Europe Fund ** 849 178 9,96 % 849 178 9,96 %
TRIGON TFI S.A. oraz fundusze przez niego zarządzane * 694 905 8,15 % 694 905 8,15 %
Pozostali 2 679 614 31,41 % 2 679 614 31,41 %
Suma: 8 529 129 100,00 % 8 529 129 100,00 %
* zgodnie z Raportem ESPI 26/2016
** zgodnie z Raportem ESPI 5/2017