Akcje i akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
MELHUS COMPANY LTD 2 134 980 25,03 % 2 134 980 25,03 %
ALTUS TFI oraz fundusze przez niego zarządzane 1 366 762 16,02 % 1 366 762 16,02 %
NATIONALE - NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 850 000 9,97 % 850 000 9,97 %
FTIF Templeton Eastern Europe Fund 844 335 9,90 % 844 335 9,90 %
TRIGON TFI S.A. oraz fundusze przez niego zarządzane 730 000 8,56 % 730 000 8,56 %
Pozostali 2 603 052 30,52 % 2 603 052 30,52 %
Suma: 8 529 129 100,00 % 8 529 129 100,00 %