Akcje i akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
MELHUS COMPANY LTD * 2 134 980 25,03 % 2 134 980 25,03 %
ALTUS TFI oraz fundusze przez niego zarządzane ** 1 455 896 17,07 % 1 455 896 17,07 %
NATIONALE - NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY * 850 000 9,97 % 850 000 9,97 %
FTIF Templeton Eastern Europe Fund * 844 335 9,90 % 844 335 9,90 %
TRIGON TFI S.A. oraz fundusze przez niego zarządzane * 730 000 8,56 % 730 000 8,56 %
Pozostali 2 513 918 29,47 % 2 513 918 29,47 %
Suma: 8 529 129 100,00 % 8 529 129 100,00 %