Akcje i akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK i podmioty od niego zależne * 2 229 056 26,13 % 2 229 056 26,13 %
MELHUS COMPANY LTD 2 134 980 25,03 % 2 134 980 25,03 %
FTIF Templeton Eastern Europe Fund 844 335 9,90 % 844 335 9,90 %
VALUE FIZ *** 569 274 6,67 % 569 274 6,67 %
Pozostali ** 2 751 484 32,27 % 2 751 484 32,27 %
Suma: 8 529 129 100,00 % 8 529 129 100,00 %
* Zgodnie z raportem ESPI 37/2017
** Zgodnie z raportem ESPI 38/2017, ESPI 1/2018
*** Zgodnie z raportem ESPI 28/2018,