Centrum inwestora

Wyniki Q4

* tys. PLN
 • Firma Synektik wypełnia swoją misję poprzez dostarczanie placówkom medycznym najwyższej jakości produktów, usług i rozwiązań medycznych w trosce o zdrowie i życie ludzkie.

  09.06.2017

 • PIPAC to akronim dootrzewnowej chemioterapii podciśnieniowej aerozolem. Metoda ta jest z powodzeniem stosowana od kilku lat na zachodzie i teraz trafiła do Polski (Pierwszy Polski Ośrodek Dootrzewnowej Podciśnieniowej Chemioterapii Aerozolem...

  10.05.2017

 • Już w tym roku w strukturze sprzedaży będą widoczne zmiany, jeżeli chodzi o poszczególne segmenty. Inwestorzy już zobaczą wyraźny wzrost przychodów – mówił Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika w czwartkowym programie...

  16.03.2017

 • 2017/07/27

  Raport ESPI 19/2017

  Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej dotycząca II fazy badań klinicznych kardioznacznika.

 • 2017/07/03

  Raport ESPI 18/2017

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 roku.

 • 2017/06/29

  Raport ESPI 17/2017

  Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 28.06.2017

Rekomendacje

Data Instytucja Rekomendacja Cena docelowa
08-12-2015 DM Trigon Kupuj 24,00 PLN
20-10-2015 DM Trigon Kupuj 24,00 PLN
20-08-2015 DM BZ WBK Kupuj 23,80 PLN

Struktura akcjonariatu